Creative Commons / Staatliche Museen zu Berlin
Caspar David Friedrich: Maansopkomst bij de zee.

De romantiek: Het gevoel als hoogste waarde

Tijdens de romantiek draaide alles om intuïtie en gold het gevoel als hoogste waarde. Het was een opstand tegen de kille rationaliteit van de verlichting, met zelfmoord als ultiem verzet. Volg in de voetsporen van de echte romantici.

Veel mensen denken bij het woord ‘romantiek’ aan kaarslicht, rozen en strandwandelingen.

In de historische periode die we nu kennen als ‘de romantiek’ (ca. 1770-1850) draaide het inderdaad vooral om overweldigende emoties en sentimentaliteit. Maar dat is slechts het halve verhaal.

De romantiek was ook mystiek, filosofie en fatale liefde. Bovendien zijn veel van onze huidige ideeën over gevoelens, liefde, schoonheid en de natuur te herleiden tot romantische kunstenaars en denkers.

Dus open je hart en je geest en reis met ons mee door de romantiek!

Wat is de romantiek?

In tegenstelling tot veel andere historische perioden wordt de romantiek niet gekenmerkt door nieuwe uitvindingen of grote oorlogen, zoals de industrialisatie of de verlichting.

De romantiek is – heel toepasselijk – wat subtieler en abstracter. De periode, die begon rond 1770 en eindigde halverwege de 19e eeuw, wordt vooral gekenmerkt door een nieuwe manier van denken. Over de mens, de natuur, de waarheid en vooral de kunst.

De romantiek ontstond in Duitsland, waar dichters, schrijvers en filosofen in opstand kwamen tegen de kille rationaliteit die sinds de verlichting als hoogste waarde gold.

Met hun nuchtere, klinische blik op de werkelijkheid probeerden verlichte schrijvers, politici en filosofen het individu te bevrijden, mensenrechten in te voeren en de oude instanties, die na een rationele herindeling van de maatschappij geen functie meer hadden, op te heffen.

Dit had gevolgen voor de Europese kerk en monarchieën, maar was ook de aanleiding voor de Franse Revolutie en de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.

Net als de verlichtingsdenkers voor hen, namen de romantici het individu als uitgangspunt. Maar ze geloofden niet dat het verstand (of de ratio) de beste manier was om de wereld te begrijpen. In plaats daarvan vertrouwden ze op gevoelens en intuïtie.

Tijdens de korte eeuw van de romantiek werd er heel veel beeldende kunst, literatuur en muziek gemaakt, waarbij grote emoties werden uitgebeeld en opgeroepen.

Waarom heet de romantiek zo?

John Keats leest een boek.

Nooit hebben dichters en schrijvers zo’n hoge status gehad als tijdens de romantiek. Lezen en literatuur waren een van de hoekstenen van de romantische beweging, en de liefde voor boeken is zelfs terug te vinden in de naam van deze periode. Portret van de Engelse dichter John Keats uit 1821-1823 van Joseph Severn.

© Public domain

De periode ontleent zijn naam ook aan de literatuur. De romantiek is namelijk vernoemd naar middeleeuwse volksballades – de zogenoemde romances – een soort volkspoëzie die niet in het klassieke Latijn werd geschreven.

Deze romantische literatuur ging vaak over ridders, de liefde en avonturen.

En die thema’s waren ideaal om de manier van denken te beschrijven die volgens de Duitse broers Friedrich en August Wilhelm Schlegel de nieuwe poëzie en literatuur aan het einde van de 18e eeuw kenmerkte.

Sindsdien is de betekenis van het woord ‘romantiek’ nogal veranderd en verwijst het nu vooral naar het idee van liefde, dat populair werd gemaakt door de romantische dichters.

Voor hen was echte liefde namelijk een gevoel dat de wereld kon veranderen – althans, de wereld van het individu – en niet, zoals vroeger, een kwestie van sociale status, familiebanden en verplichtingen.

Dichters herinterpreteren Plato en ontdekken de waarheid als gevoel

De wandelaar boven de nevelen van Caspar David Friedrich.

Caspar David Friedrichs schilderij De wandelaar boven de nevelen (1818) wordt gezien als een van de meesterwerken van de romantiek. Het schilderij bevat veel klassieke thema’s van deze stroming, waaronder de nietige mens tegenover de grote, machtige natuur. De natuur heeft ook iets mysterieus. Ze is niet rationeel te begrijpen, maar raakt je op een ander, emotioneel niveau.

© Public Domain

Veel ideeën van de romantiek zijn terug te voeren op Plato. Deze Griekse filosoof was ervan overtuigd dat de fysieke, waarneembare wereld slechts een afspiegeling of kopie was van de werkelijke wereld – die hij ‘de wereld van ideeën’ noemde.

In de wereld van ideeën bestaat alles in zijn perfecte vorm, namelijk als idee. Maar bijvoorbeeld alle stoelen, waar wij in de fysieke wereld op kunnen zitten, zijn slechts armzalige pogingen om de perfecte, ideale stoel na te bootsen.

Plato dacht ook dat de menselijke ziel behoorde tot de wereld van ideeën – dat ze daar vóór de geboorte vandaan kwam en na de dood naar zou terugkeren.

Ik vertrouw op niets anders dan de heiligheid van de gevoelens van het hart en de waarheid van de verbeelding – wat de fantasie als schoonheid beschouwt, moet waar zijn – of het nu heeft bestaan of niet. John Keats, 1817

Als je echt wilt weten hoe de wereld in elkaar steekt, wil dat dus zeggen dat je inzicht moet krijgen in de wereld van ideeën. En dat kan alleen de ziel, omdat die oorspronkelijk hier vandaan komt.

Tijdens de romantiek bliezen dichters en filosofen deze enigszins abstracte gedachten nieuw leven in. Zij dachten dat de ziel het kon voelen als iets uit de wereld van ideeën kwam, als iets absoluut waar was, en dat dit tot uitdrukking kwam in de diepe, hevige emoties die je als mens kunt ervaren.

En ineens stond de verlichting op haar kop. Kennis en waarheid waren niet langer gebaseerd op rationele argumenten en analyses, maar op diep gevoelde, subjectieve ervaringen en emoties.

Ook het menselijke gevoelsleven kreeg meer waarde dan ooit tevoren. Waar emoties voorheen vooral gezien werden als obstakels die overwonnen moesten worden, voordat bijvoorbeeld een oorlog gevoerd of een huwelijk aanvaard kon worden, waren ze nu een essentieel onderdeel van het leven.

Kunst en natuur krijgen goddelijke status

Distant View of Niagara Falls van Thomas Cole

In Distant View of Niagara Falls (1830) van Thomas Cole speelt de natuur de hoofdrol. De mens wordt vertegenwoordigd door twee indianen, die volgens de romantiek dichter bij de natuur staan. De hotels en gebouwen die ook in Cole’s tijd al rond de watervallen stonden, heeft hij – heel veelzeggend – niet geschilderd.

© Wikimedia Commons

Volgens romantische kunstenaars zijn er twee plekken waar de ziel vooral in contact kan komen met die diepere waarheid: in de natuur en in de kunst.

De meeste mensen hebben zich wel eens verbonden gevoeld met de natuur, bijvoorbeeld als ze bovenop een bergtop stonden, in alle rust door een eeuwenoud bos liepen, of als ze de zee hoorden ruisen en de golven zich stuksloegen op het strand. Door de kracht en schoonheid van de natuur voelt elk mens zich klein, maar tegelijkertijd ook onderdeel van een groter geheel.

Het gevoel van verbondenheid met de natuur is heel belangrijk voor de romantici. Zij zagen het als een ‘herkenning van de ziel’, die volgens Plato de hoogste vorm van waarheid en inzicht was. Hun bewondering voor de natuur doet soms denken aan het pantheïsme – het idee dat god overal is.

Tegelijkertijd is de romantische herwaardering van de natuur ook een soort opstand tegen de verlichting en de vroege moderniteit, die vooral tot uiting kwam in de vroege industrialisatie van die periode. De romantici zagen vol afschuw hoe steeds meer mensen van het platteland naar de steden trokken, waar ze werkten in gevaarlijke, vieze fabriekshallen en woonden in krappe, stinkende appartementen.

De mens heeft zijn band met de natuur, en daarmee met zichzelf verloren, vonden ze. Daarom wilden de romantici de schoonheid van de natuur imiteren en romantiseerden ze het idee van een eenvoudig leven in harmonie met de natuur.

De drie grootste kunstenaars van de romantiek

De filosoof Jean-Jacques Rousseau.
© Public domain

Jean-Jacques Rousseau (28 juni 1712 - 2 juli 1778)

De Zwitserse filosoof is paradoxaal genoeg belangrijk geweest voor de verlichting én voor de romantiek. In 1762 publiceerde hij Emile, of Over de opvoeding, waarin hij de intrinsieke goedheid en naïeve nieuwsgierigheid van kinderen beschrijft. In tegenstelling tot andere verlichtingsdenkers neemt hij afstand van de disciplinerende en klinische verwerving van kennis in het onderwijs. Zijn ideeën slaan aan bij de romantici, voor wie het kinderlijke, gevoelige en naïeve een belangrijke bron van inspiratie is.

Portret van de schilder Caspar David Friedrich.
© Public domain

Caspar David Friedrich ( 5 september 1774 - 7 mei 1840)

De Duitse landschapsschilder volgde eind 18e eeuw een opleiding in Kopenhagen. Zijn landschappen met figuren die met de rug naar de toeschouwer stonden, waren tijdens Friedrichs leven immens populair. Tijdens de romantiek hadden ook zijn schilderijen met een stervende Jezus aan het kruis, of van een zinkend schip tussen de ijsschotsen een grote aantrekkingskracht. Maar na verloop van tijd raakte hij uit de mode en werd vergeten.

Portret van de romantische componist Ludwig van Beethoven.
© Public domain

Ludwig van Beethoven (15, 16 of 17 december 1770 - 26 maart 1827)

Beethoven vormde samen met Haydn en Mozart de Eerste Weense School. Vanaf ongeveer 1804 werden zijn composities steeds romantischer en nam hij afstand van het strenge formalisme van het classicisme. Zijn werken werden steeds grensoverschrijdender – qua orkestratie en qua lengte – en hun intensiteit en emotionele kracht nam toe.

Een van de belangrijkste romantici was de Engelse William Wordsworth, die schreef over de natuur en kritiek uitte op het drukke leven in de stad. In 1799 ging Wordsworth, samen met zijn vriend Samuel Taylor Coleridge, een andere dichter genaamd Robert Southy, en zijn zus Dorothy, wonen in Grasmere, in het Engelse Lake District, waar hij de idyllische natuur beschreef in een aantal van zijn beroemdste gedichten.

Net als de natuur kon ook de kunst hevige emoties oproepen bij mensen, geloofden de romantici. Zij zagen de kunst als een poging om de schoonheid van de natuur weer te geven en te imiteren, en als een manier om diepere emoties en waarheden over te brengen die kunnen ontstaan als mensen – en dan met name grote kunstenaars – in contact komen met de natuur.

Tijdens de romantiek verandert de kunst in een vorm van persoonlijke expressie. Een gedicht of een kunstwerk is voor de kunstenaar een manier om de gevoelens te verbeelden die hem in contact brengen met een diepere waarheid – Plato’s wereld van ideeën.

De grootste kunstenaars worden gezien als artistieke genieën – als mensen die bijzonder gevoelig en heel getalenteerd zijn, en een buitengewoon diepgaand inzicht hebben in de menselijke natuur.

Het idee van het artistieke genie is ontstaan tijdens de romantiek. De romantici dachten namelijk dat mensen die beter in contact stonden met hun emoties gemakkelijker inzicht kregen in de wereld van ideeën en dus ook de diepere waarheden konden begrijpen – om deze vervolgens met de rest van de wereld te delen in hun kunst.

Sir Thomas Lawrence: The Red Boy.

Op het schilderij The Red Boy van Sir Thomas Lawrence uit 1825 staan twee hoofdthema’s van de romantiek centraal: het romantische genie en het kind als goddelijk schepsel.

© Creative Commons

Het romantische genie

Omdat de romantici het gevoel als hoogste waarde zagen, moesten ze ook op zoek naar nieuwe idealen om na te streven. De rationele wetenschapper, de belichaming van het verlichtingsideaal, was niet meer voldoende.

Gevoelens waren belangrijker dan verstand, en dus cultiveerden de romantici de directe ervaring, alles wat niet geanalyseerd of gerationaliseerd was. Daarom keken ze naar het kind, het kinderlijke en naïeve, dat zijn emoties volgt en niet teveel over dingen nadenkt. Hier zagen ze een ‘pure’ vorm van zijn.

Johann Wolfgang von Goethe.

Johann Wolfgang von Goethe op reis door Italië in 1787, toen Goethe 38 jaar oud was en zijn 'Sturm und Drang'-periode al lang voorbij was. De schilder Johann Heinrich Wilhelm Tischbein wilde met dit schilderij Goethe’s klassieke opleiding benadrukken.

© Public domain

In 1774 publiceerde de Duitse schrijver, filosoof en wetenschapper Johann Wolfgang von Goethe een van de absolute hoogtepunten van de romantische literatuur. Het lijden van de jonge Werther wordt meestal gezien als onderdeel van de Duitse Sturm und Drang-periode, maar de thema’s in het boek vormden een grote inspiratiebron voor de romantici, die de Duitse tragedies van onbegrepen genialiteit en ongelukkige liefde voortzetten.

Het lijden van de jonge Werther volgt de jonge Werther die de drukte van de stad ontvlucht om op het platteland in contact te komen met de natuur en met zichzelf.

Hier ontmoet hij Lotte, en hoewel zij verloofd is, wordt hij smoorverliefd op haar. Als Lotte met haar verloofde trouwt, beseft Werther dat hij geen kans maakt, en uiteindelijk pleegt hij zelfmoord.

De tragische Werther wordt het archetype van de romantische held. Hij is een zelfgekozen buitenstaander die in opstand komt tegen de ratio en de maatschappelijke verwachtingen om in de stad te wonen, een opleiding te volgen en slim te trouwen. In plaats daarvan kiest hij ervoor om zijn individualiteit te ontplooien, zichzelf te ontdekken en zijn leven te geven voor grote emoties.

Zelfmoord was een belangrijk thema binnen de romantiek – in de literatuur, maar ook in de praktijk. Vier jaar voordat Goethe zijn verhaal over Werther publiceert, pleegt de jonge Engelse dichter Thomas Chatterton zelfmoord in Londen.

In een situatie die doet denken aan die van Werther: een intelligente jongeman uit een goede familie, die liever dichter wil worden dan rechten studeren en een voornaam burger worden. Na zijn zelfmoord wordt Chatterton het symbool van de zelfgekozen arme, onbegrepen en lijdende kunstenaar die liever sterft dan zijn kunst verloochent.

Het archetype van het jonge, sensitieve genie dat niet in de maatschappij kan passen zonder zichzelf, zijn gevoelens en zijn creativiteit te beschadigen, is nog steeds actueel. De levens van Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix en Jim Morrison volgen dezelfde verhaallijn.

Romantiek – tijdlijn

Jean-Jacques Rousseau, voorloper van de romantiek.
© Shutterstock

Mei 1762

 • Jean-Jacques Rousseau publiceert Emile, of Over de opvoeding in Parijs.
 • Het boek is een lofzang op de ongehinderde creativiteit, goedheid en nieuwsgierigheid van kinderen.
 • Een breuk met de disciplinerende en klinische verwerving van kennis.
 • Eerste uitgebreide pleidooi voor borstvoeding in de westerse literatuur.
Chatterton door Henry Wallis (1856).
© Wikimedia Commons/Tate Britain

Augustus 1770:

 • De jonge dichter Thomas Chatterton (1752-1770) pleegt zelfmoord in Londen.* • Hij pleegde zelfmoord omdat niemand zijn poëzie wilde publiceren en zijn ouders hem dwongen om rechten te studeren. • Wordt een symbool van de arme, onbegrepen en lijdende kunstenaar.
Portret van Johann Wolfgang von Goethe.
© Wikimedia Commons / Neue Pinakothek

1774

 • Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832) publiceert Het lijden van de jonge Werther in Leipzig.*
 • Het ultieme romantische liefdesverhaal: Werther wordt verteerd door zijn onmogelijke liefde voor een getrouwde vrouw en pleegt uiteindelijk zelfmoord.
 • Gedrukt in drie miljoen (!) exemplaren. Door Napoleon uitgeroepen tot de beste Europese roman ooit.
 • Verandert de manier waarop er over liefde wordt gedacht – die moet nu intens en oprecht zijn.
De slaap van de rede brengt monsters voort van Francisco Goya.
© Free to use/Statens Museum for Kunst

1798

 • Francisco Goya (1746-1828) schildert De slaap van de rede brengt monsters voort in Madrid.*
 • Met deze ets/aquatint – en in veel van zijn andere grafische werken – laat Goya zien hoe irrationele emoties een grote invloed hebben op het menselijk leven.
 • In zijn werken gebruikt Goya vaak demonen of andere gruwelijke wezens.
Portret van William Wordsworth geschilderd door Benjamin Haydon in 1842.
© Wikimedia Commons/National Portrait Gallery

1798

 • De vrienden William Wordsworth en Samuel Taylor Coleridge publiceren samen de gedichtenbundel Lyrical Ballads, with a few other poems.
 • De uitgave van de bundel wordt beschouwd als het begin van de romantiek in de Engelse literatuur.
 • In deze gedichten nemen ze afstand van de strenge en formele poëzie van hun tijdgenoten. In plaats daarvan halen ze inspiratie uit een vlottere taal en benadrukken ze het belang van een eenvoudiger en pretentieloos bestaan.
Het huis van de romantische dichter Wordsworth, Dove Cottage.
© Shutterstock

December 1799

 • William Wordsworth (1770-1850) en zijn zus Dorothy gaan wonen in een idyllisch landhuis, Dove Cottage.*
 • In dit huis in het noordwesten van Engeland schrijft Wordsworth een aantal van de beste Engelstalige gedichten over de natuur.
 • Zijn poëzie wordt gekenmerkt door de romantisering van het eenvoudige en natuurlijke, tegenover het moderne en gefabriceerde.
Schilderij van de romantische dichter Samuel Taylor Coleridge.
© Wikimedia Commons/ National Portrait Gallery

1816

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) publiceert het gedicht Kubla Khan, een lofzang aan de fantasie als bron van kennis en ervaring.

 • Coleridge was, net als veel andere romantici, verslaafd aan opium.
 • Hij probeerde vastberaden, maar uiteindelijk tevergeefs, om een utopische maatschappij te stichten.
Portret van de romantische dichter Lord Byron.
© Nottingham City Museums and Galleries

1816

Lord Byron (1788-1824) schrijft The Dream, waarin zijn romantische fascinatie voor de irrationaliteit van dromen tot uiting komt.

 • Lord Byron veroorzaakte in 1816 een schandaal in Groot-Brittannië door te scheiden van zijn vrouw. Daarna had hij – als een echte romanticus – hartstochtelijke relaties met talloze vrouwen.
 • Beïnvloed door het romantische nationalisme vertrok hij in 1823 naar Griekenland om deel te nemen aan de vrijheidsoorlog tegen de Turken. Een paar maanden later sterft hij aan een moeraskoortsaanval.
Distant View of Niagara Falls van Thomas Cole
© The Art Institute of Chicago

September 1829

Thomas Cole schildert Distant View of Niagara Falls.

 • De mensen op de schilderijen van Thomas Cole zijn bijna altijd klein in verhouding tot de natuur.
 • Romantici zoals Thomas Cole distantiëren zich van religieuze dogma’s. In plaats daarvan zoeken ze naar holistische, spirituele gevoelens in de natuur en de kunst.
Houses of Parliament van Augustus Pugin
© Shutterstock

April 1847

 • Het nieuwe, maar middeleeuws ogende, parlementsgebouw van Augustus Pugin wordt geopend in Londen.

 • Kijkt terug naar het pre-industriële Engeland, toen het land nog niet bezeten was van geld en technologie.

 • Doorlopend thema in de romantiek: verheerlijking van ridderlijkheid en een middeleeuwse moraal.
Foto van de romantische dichter Charles Baudelaire.
© Wikimedia Commons/British Library

Mei 1863

 • In Parijs schrijft Charles Baudelaire (1821-1867) een prozagedicht over de ‘flaneur’, in die tijd een weinig geliefd personage.*

 • Een eerbetoon aan de doelloze vrijheid van de vagebond en zijn aanwezigheid in het directe heden.

 • Kiest de kant van de ‘buitenstaander’ in plaats van de loonslaven die werken in de fabrieken van het vroege kapitalisme.
 • Romantiseert de grote stad.
Tahitiaanse vrouwen op het strand door Paul Gauguin.
© Creative Commons/Musée d’Orsay

April 1891

 • Paul Gauguin (1848-1903) vaart naar Tahiti.*

 • Paul Gauguin wilde ontsnappen uit Europa, en aan ‘alles wat kunstmatig en conventioneel was’. Hij had hierbij het beeld voor ogen van de ‘nobele wilden’ – een term van de voorloper van de romantiek, Jean-Jacques Rousseau.

 • Paul Gauguin woonde, op een paar jaar na, tot aan zijn dood in 1903 in Polynesië.