Het ontstaan van het notenschrift was een proces van 1000 jaar.

Hoe ontstonden muzieknoten?

Waar komt het moderne notenschrift vandaan?

30 januari 2012

Het moderne notenschrift stamt uit de 8e eeuw. Neumen – tekens op horizontale lijnen – gaven aan of de melodiegang van gregoriaans gezang omhoog of omlaag liep. De notatie gaf echter geen informatie over tonen of ritme, en het aantal lijnen varieerde van één tot zeven.

De Italiaanse monnik Guido van Arezzo zou in de 11e eeuw de neumen tot een echt notenschrift ontwikkeld hebben, waarbij elke noot een bepaalde toon aangeeft.

In 17e-eeuws Frankrijk werd de notenbalk gestandaardiseerd met vijf lijnen. Ook kreeg elk instrument zijn eigen notatie. Er kwamen verschillende soorten tekens waarmee het ritme aangeduid kon worden. In de 18e eeuw kreeg het notenschrift verticale strepen – maatstrepen – om de maat van de muziek aan te geven.

Bekijk ook ...