Hoe lang bestaan er al medailles?


Sinds wanneer krijgen helden en leiders een medaille?

Van oudheid tot renaissance kregen oorlogshelden hun beloning vaak op het slagveld.

De Macedonische koning Alexander de Grote gaf al in 330 v.Chr. medailles aan zijn officieren, familieleden en vazallen. In een oud geschrift worden ze aangeduid als ‘gouden knopen’. In Rome reikten de keizer, het leger en de vloot onderscheidingen uit, zoals gouden, zilveren en bronzen medailles. Soldaten konden afzonderlijk of als eenheid worden gedecoreerd voor dapperheid.

Tijdens de middeleeuwen reikten koningen, edelen en kerkelijke overheden bij tijd en wijle medailles uit. Maar ze werden pas echt populair in de renaissance, toen ook geleerden en kunstenaars elkaar gingen huldigen.

Tijdens de Napoleontische oorlogen begin 1800 groeide het aantal onderscheidingen snel. Er zijn nu eretekens, orden en medailles. Edelen, officieren, staatshoofden en thans ook mensen uit het bedrijfsleven kunnen worden opgenomen in orden, die op middeleeuwse ridderorden zijn gebaseerd. Eretekens worden voor trouwe dienst in militaire of burgerlijke ambten verstrekt, en aan oorlogshelden worden medailles uitgereikt.