De ridders zagen de aanvallen op islamitische schepen als een heilige oorlog, maar in feite was het pure piraterij.

Maltezer ridders leefden van piraterij en slavernij

In 1530 kwamen de ridders van de johannieterorde naar Malta. Ze bouwden er een staat gebaseerd op piraterij en slavernij.

Ridders leefden van slavernij

In 1530 kwamen de johannieters naar Malta. Binnen een paar jaar hadden ze er een staat opgebouwd met enorme vestingwerken en een slagvaardige vloot. Met hun schepen kaapten de ridders islamitische handelsschepen. De lading werd gestolen en de bemanning tot slaaf gemaakt.

De johannieters – of Maltezer ridders, zoals ze ook genoemd werden – spraken niet van slavernij en piraterij. Zij voerden een heilige oorlog.

Malta stond bekend om slavernij

In de 16e en 17e eeuw was Malta het centrum van de slavenhandel in de Middellandse Zee, en in de hoofdstad Valletta bevond zich een van de grootste slavenmarkten van Europa. Hier verkochten de ridders ontvoerde Ottomanen, Noord-Afrikanen en joden, en de handel ging door tot halverwege de 18e eeuw.

Pas toen Napoleon Valletta in 1798 innam – zonder één schot te lossen – waren de dagen van de ridderorde op Malta geteld.

Lees de stedengids van de oude slavenstad Valletta 

Verdiep je in de hoogtijdagen van deze stad met onze gids voor de zwaar versterkte hoofdstad van de Maltezer ridders.  

Download onze historische gids hier:

Bekijk ook ...