Bettmann/Getty Images
Sovet-Unie vrouwen in oorlog

GALERIJ: Vrouwen schrijven geschiedenis

Konden vrouwen altijd ongestoord een marathon lopen? Werden in de loopgravenoorlog alleen soldaten getroffen door gifgas? En wie hield de boel draaiende aan het thuisfront in de Tweede Wereldoorlog?

Chicago, VS
Juli 1922

topical press agency/stringer/getty images

Ga boeven vangen

Vrouwen in badpak werden niet altijd gewaardeerd. Hier zijn twee jonge meisjes gearresteerd omdat hun badkleding te weinig van hun benen bedekt. Dit ‘onzedelijke gedrag’ van de dames in kwestie werd In de VS als een ernstig misdrijf beschouwd, en de politie had dan ook geen keus en moest hen wel aanhouden.

topical press agency/stringer/getty images

Sovjet-Unie,
1942

Bettmann/Getty Images

Vergeten soldaten van de Sovjet-Unie

De vrouwelijke rekruten zijn klaar met de militaire training. Nu worden ze guerrillastrijders achter de Duitse linies. In totaal vechten er bijna 800.000 Sovjetvrouwen voor hun moederland. Maar na de oorlog krijgen ze geen erkenning: de meesten worden beticht van losbandig gedrag.

Bettmann/Getty Images

Vrouwen vechten om plaats in mannenloop

Onder de deelnemers aan de Boston Marathon in 1967 was een vrouw, Kathrine Switzer. Ze kreeg bijval van sporters en toeschouwers, maar na zo’n zeven kilometer werd ze belaagd door de organisator van de loop. Haar geliefde, een 106 kilo zware American football-speler, sloeg hem zo hard dat hij in de greppel viel, en Switzer bereikte de finish als eerste vrouw ooit.

Getty images

Boston, VS
April 1967

Getty images

Verpleegsters werden aangevallen

Aan het front van de Eerste Wereldoorlog lag het gevaar van een gifgasaanval altijd op de loer – al was het gebruik van gas als wapen in strijd met de Haagse Conventie. De wind blies de gaswolken soms in een onverwachte richting, waardoor zelfs Duitse verpleegsters in de veldhospitalen zich moesten beschermen.

Imageselect

Westfront
1916

Imageselect

Britse vrouwen wonnen alle medailles

Engeland vaardigde als enige land vrouwen af voor het onderdeel boogschieten van de Olympische Spelen van 1908. Ze hoefden er ook niet ver voor te reizen, want de Spelen vonden plaats in Londen. Het goud, zilver en brons gingen uiteraard naar drie Britse vrouwen. In totaal namen er dat jaar 1971 mannen en 37 vrouwen deel aan de Spelen.

Topical press agency/getty images

White City Stadium, Londen
Juli 1908

Topical press agency/getty images

Afghaanse vrouwen met wind in de haren

Met blote benen en wapperende haren flaneerden vrouwen in de jaren 1980 door de Afghaanse hoofdstad Kaboel, die door de Russen werd bezet. De moderne levensstijl van deze jonge, westers geïnspireerde middenklassevrouwen stond in sterk contrast met die op het platteland, waar de vrouwen zich van top tot teen bedekten.

Getty Images

Kaboel, Afghanistan
1988

Getty Images

Zo, die zijn dood

In de Tweede Wereldoorlog waren vrouwen hard nodig om de voedselproductie van het Verenigd Koninkrijk in stand te houden. Daarom werd de Women’s Land Army in het leven geroepen. De leden moesten onder meer de rattenpopulatie van het land onder de duim houden, bijvoorbeeld door nitraat in de gangen van de knaagdieren te pompen. Binnen één jaar wisten twee vrouwen maar liefst 12.000 ratten te doden.

Mirrorpix/getty images

Wales,
Maart 1944

Mirrorpix/getty images

Vrouwen stellen oorlogsproductie veilig

In de Tweede Wereldoorlog is er een tekort aan werkkrachten op de Amerikaanse arbeidsmarkt doordat miljoenen mannen vechten aan het front. De vrouwen springen in het gat en worden onmisbaar voor de Amerikaanse oorlogsindustrie. De vrouwelijke beroepsbevolking neemt tijdens de oorlogsjaren met zo’n 10 procent toe.

Bettmann/Getty Images

VS,
1940-1945

Bettmann/Getty Images