Hoe komt de krakeling aan zijn vorm?

Wat is het verhaal achter de vorm van de krakeling?

In de middeleeuwen bad men met gekruiste armen. Dat gaf het idee voor de krakelingvorm.

De krakeling stelt over de borst gekruiste armen voor, in de middeleeuwen een geliefde manier van bidden. Volgens de overlevering vond een Italiaanse monnik het baksel in de 7e eeuw uit. Hij wilde zijn leerlingen belonen met stukjes brood in de vorm van de wijze waarop zij bij het gebed hun armen over elkaar deden. Hij noemde de koek pretiola – beloning.

Het idee werd gekopieerd in de rest van Europa, waar de krakeling een symbool werd van geluk, lang leven en succes. Duitse kinderen droegen de krakeling met oud en nieuw om hun nek.

In 1510 werd het koekje nog beroemder toen Turkse troepen die ’s nachts Wenen wilden binnenvallen, werden gestuit doordat bakkers die al aan het werk waren, hen hoorden. Als dank kregen zij hun eigen zegel met onder meer de krakeling, die vanaf die tijd het symbool van de bakker was.