Moshe Milner/Gov. Press, Israel

Wie was de filosoof Simone de Beauvoir?

‘Je wordt tot vrouw gemaakt,’ zei Simone de Beauvoir, maar wie was de vrouw eigenlijk die deze woorden sprak? Wij geven je de belangrijkste feiten over het leven van deze filosoof.

Simone de Beauvoir: levensloop

Geboren: 9 januari 1908 in Parijs, Frankrijk.

Studie: Filosofie aan de Sorbonne-universiteit in Parijs.

Baan: Middelbareschoollerares, later filosoof en schrijver.

Bekendste werken: De tweede sekse (Frans: Le deuxième sexe) uit 1949.

Burgerlijke staat: Ongehuwd, geen kinderen.

3 hoogtepunten van Simone de Beauvoir

 • ‘Ze denkt als een man,’ zei Simones vader Georges over haar toen ze nog klein was. De bewondering van haar vader sterkte Simone in haar latere leven in haar ambities.

 • ‘Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest,’ juichte De Beauvoir toen ze op haar 21e haar collega Jean-Paul Sartre ontmoette. Het stel bleef de rest van hun leven bij elkaar.

 • Door het boek De tweede sekse uit 1949 werd Simone de Beauvoir een icoon van de moderne vrouwenbeweging. Uitnodigingen voor lezingen en interviews stroomden binnen.

... en een dieptepunt

 • Een relatie met een 17-jarige leerlinge kostte Simone de Beauvoir haar carrière als docent. In 1943 raakte ze definitief haar onderwijsbevoegdheid in Frankrijk kwijt.

Simone de Beauvoir: de belangrijkste ideeën

 • Iedereen heeft een keus! God bestaat niet en kan dus niet worden gebruikt als richtsnoer voor wat goed en fout is, aldus De Beauvoir. Dat betekent echter niet dat niets ertoe doet. De mens krijgt juist zelf de verantwoordelijkheid om stelling te nemen en te handelen naar zijn eigen geweten en overtuiging.

 • Dood geeft het leven zin
  Als we doodgaan, verdwijnen we, dacht Simone de Beauvoir. De dood is echter niet iets om bang voor te zijn, maar een belangrijk deel van het bestaan.

  Zonder de dood heeft het leven geen zin. Als er nooit een einde komt, is alles om het even en verliest het leven zijn perspectief. Zonder de dood zouden we simpelweg geen mensen zijn.

 • Vrouw moet vrij zijn

  Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen, maar niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden om te handelen. Zo leven vrouwen op de voorwaarden van mannen.

  Mannen zijn volgens de regels van de maatschappij echte mensen en vrouwen een soort tweederangs burgers die zich moeten schikken. Vrouwen kunnen alleen vrij worden door zich daartegen te verzetten.

  Je wordt namelijk niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt, aldus De Beauvoir. Ze bedoelt dat vrouwen worden opgevoed voor een ondergeschikte rol.

  De vrouw moet ook in opstand komen tegen het huwelijk en de moederrol, die haar behoeften onder die van anderen stellen.

  De filosoof ziet mannen echter niet als vijanden. Zij zijn net zo goed slachtoffers, die ook rollen en normen opgelegd krijgen.

  Alleen door samen te strijden kunnen de twee seksen de maatschappij veranderen en echt vrij worden.

Tijdens haar studie zat Simone de Beauvoir vaak in de leeszaal van de bibliotheek Sainte-Geneviève in Parijs.

© iamsnyg.com & Marie-lan Nguyen

Simone de Beauvoir beïnvloedde de vrouwenzaak

... vooral toen ze zich in 1972 feminist verklaarde. Zo schreef ze mee aan een manifest voor vrije abortus, ondertekend door 343 prominente vrouwen. Haar ideeën over vrije liefde maakten haar bovendien tot een rolmodel voor vrouwen in die tijd.

Weinig mensen weten over Simone de Beauvoir

... dat ze ooit non wilde worden. Als jonge leerling op de Bijbelschool dweepte ze met Jezus, die voor haar een romantische held was. Op haar 14e kreeg ze echter haar twijfels over het christelijk geloof, en al snel werd ze atheïst. De afwezigheid van een geloof speelde een grote rol in haar filosofie.

LEES OOK: Het existentialisme – Van Sartre tot The Cure