Quiz: Sherlock Holmes en zijn tijd

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vroeger was het gebruikelijk dat ambachtslieden van een bepaald gilde in dezelfde straat woonden. Betekent dat dat er veel bakkers in Sherlock Holmes’ Baker Street woonden?

Allerlei soorten hartversterkertjes werden veel gebruikt in de tijd van Holmes. Wat gebruikte de meesterdetective zelf om te ontspannen?

Conan Doyle refereert niet vaak aan werkelijke gebeurtenissen, maar de lezer verneemt dat dr Watson legerarts was en in 1880 in de strijd gewond raakte. Wat kan er gebeurd zijn?

In de roman A Study in Scarlet uit 1884 lezen we dat Sherlock Holmes zich per paardentaxi (hansom cab) verplaatste in plaats van met de veel snellere metro. Veel gentlemen uit die tijd deden dat. Waarom?

In A Game of Shadows neemt Holmes het op tegen de schurk professor Moiarty. Die twee ontmoetten elkaar maar twee keer in de verhalen van Conan Doyle, maar ondanks dat zou de schrijver de schurk op een echt persoon hebben gebaseerd. Op wie?

Bekijk ook ...