Wat was het eerste getypte boek?

Wanneer gingen schrijvers een typemachine gebruiken?

Pas in de jaren 1880 was de typemachine betrouwbaar genoeg om te gebruiken.

Het boek Het leven op de Mississippi van Mark Twain uit 1883 is de eerste gedrukte roman die op een schrijfmachine is geschreven. Weliswaar had Twain de eerste helft van het boek al in 1876 met de hand geschreven, maar daarna tikte zijn secretaris zowel het eerste als het tweede deel uit op een Remington 2.

Schrijfmachines bestonden al decennia, maar ze waren duur en werkten traag. Pas toen de Amerikaanse schrijfmachinefabrikant Remington in 1873 de Remington 1 op de markt bracht, werd het apparaat een succes. Maar er zaten nog steeds zo veel nadelen aan de machine, dat auteurs weigerden deze voor lange romans te gebruiken. Zo kon de Remington 1 geen hoofdletters maken en kon de gebruiker – nogal onpraktisch – niet zien wat hij geschreven had, tenzij hij het papier uit de machine haalde.

De Remington 2 uit 1878 loste deze problemen op. Het ontwerp en de positie van de toetsen in het zogenaamde QWERTY-toetsenbord vormden de basis voor nagenoeg alle typemachines die erop zouden volgen.