Wetenschappers strijden om ruïnes van Pompeï

Pompeï is een archeologische goudmijn, waar jaarlijks miljoenen worden gestoken in opgravingen en onderzoek. Maar een groep vulkanologen slaat nu alarm: de opgravingen zouden meer kwaad dan goed doen.

Het skelet van een Romein in de gloedwolk die over Pompeï trok.

© Shutterstock

De gemoederen lopen hoog op in Pompeï, waar archeologen en vulkanologen strijden om het recht op de unieke Romeinse stad die in het jaar 79 bij de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius werd bedolven onder as en stenen.

De strijd begon in 2012, toen de EU en de Italiaanse regering ruim 100 miljoen euro steun staken in een enorm restauratieproject om het verval te stoppen dat zich sinds de jaren 1950 in de stad voordeed. In 1956 waren 64 gebouwen open voor het publiek, en in 2010 waren dat er nog maar 10.

Vulkanologen voelen zich aan de kant geschoven

Nu is Pompeï vol archeologische activiteit, maar de vulkanologen zijn niet blij met de vele opgravingen. Ze vrezen dat er materiaal vernield kan worden dat informatie over de oorspronkelijke uitbarsting bevat. En die kennis zou gebruikt kunnen worden om de 600.000 mensen te beschermen die vandaag de dag in de schaduw van de Vesuvius leven.

De frustraties zijn zo hoog opgelopen dat de wetenschappers een open brief hebben geschreven aan het tijdschrift Nature, waarin ze hun zorgen uiten.

‘Ze (de archeologen, red.) begrijpen niet dat ze in hun enthousiasme voor de archeologie de vulkanologie dwarszitten,’ vertelt Roberto Scandone, hoogleraar vulkanologie aan de Roma Tre-universiteit.

Het steekt de wetenschappers bovendien dat ze geen toegang hebben tot veel plekken in de stad uit de oudheid, al mogen de media er gewoon bij als de archeologen een vondst hebben gedaan.

Samenwerking vindt plaats in Napels

Medewerkers van het archeologische park van Pompeï zeggen wel samen te werken met de vulkanologen van de universiteit van Napels. De stad zou volgens hen ook groot genoeg moeten zijn voor beide onderzoeksrichtingen.