Koby Harati, City of David Archive & Dea, Biblioteca Ambrosiana/Getty Images
Pilatus Jerusalem pilgrimsvej

Weg van Bijbelse onderdrukker opgegraven in Jeruzalem

Er zijn sterke aanwijzingen dat Pontius Pilatus, de beruchte Romeinse gouverneur van Jeruzalem, zijn reputatie wilde verbeteren door een grootse pelgrimsweg aan te leggen.

Zowel christenen als joden kennen de naam Pontius Pilatus maar al te goed.

Zoals bekend gaf de Romeinse stadhouder in Judea rond 30 n.Chr. het bevel tot de kruisiging van Jezus. Maar ook bij de joden in die tijd was hij gehaat om zijn harde optreden.

Nu blijkt dat Pilatus een groot deel van zijn tijd besteedde aan nieuwbouwprojecten in Jeruzalem.

Pilatus liet pelgrimsweg aanleggen

Volgens een recent gepubliceerd opgravingsrapport concludeert een groep Israëlische archeologen dat een monumentale pelgrimsweg naar de voet van de Tempelberg werd aangelegd in opdracht van Pilatus.

De ruim 500 meter lange en 8 meter brede weg is gebouwd met circa 10.000 ton kalkstenen platen en heeft een enorme smak geld gekost.

Tot dusver dachten onderzoekers dat koning Herodes, die in 4 v.Chr. overleed, verantwoordelijk was voor alle grote bouwprojecten in Jeruzalem. Maar in het opvulmateriaal onder de weg troffen de archeologen 100 munten aan die aantonen dat de weg werd aangelegd in de periode dat Pilatus stadhouder was, van circa 26 tot 36 n.Chr.

Volgens Nahshon Szanton, archeoloog aan de universiteit van Tel Aviv, was het bouwproject mogelijk een poging van Pilatus om ‘zijn naam te vestigen door middel van grote bouwwerken’.

Pilatus pilgrimsvej Jerusalem
© Rieger Bertrand/AFP/Ritzau Scanpix

Controversiële opgraving

De opgraving van de bijna 2000 jaar oude weg in Jeruzalem is van verschillende kanten bekritiseerd.

De weg ligt in Oost-Jeruzalem, dat door de Palestijnen is uitgeroepen tot hun hoofdstad. En om de weg op te graven hebben de Israëlische archeologen een enorme tunnel geboord onder de bestaande gebouwen.

De monumentale pelgrimsweg, die dus waarschijnlijk op bevel van Pontius Pilatus werd gebouwd, raakte in 70 n.Chr. bedolven onder puin na de Joodse Opstand. Die leidde tot de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen.