Water maakt modderpoel van Egyptisch massagraf

Archeologen hebben een uniek massagraf uit het oude Egypte gevonden. Overstromingen hebben het behoed voor grafrovers, maar de gravers staan tot hun navel in het water.

Een oranje parel waarmee Egyptische vrouwen hun haar tooiden.

Een graf bij een steengroeve aan de Nijl bleek de resten van 50 à 60 oude Egyptenaren te bevatten. Het graf werd twee jaar geleden ontdekt, maar omdat er water binnenstroomt uit een natuurlijke bron, hebben de opgravingen op zich laten wachten.

Met behulp van pompen houden de archeologen de waterstand nu binnen de perken, maar het valt nog steeds niet mee om iets te vinden in de modder, die ze door een zeef moeten halen.

Sarcofagen voor baby’s gevonden

‘We zitten zogezegd in een soep van menselijke resten. Je ziet niets in het water, dus we moeten alles op de tast doen,’ zegt archeoloog John Ward tegen Live Science.

Het graf bevindt zich 5 meter onder de grond, en ondanks alle complicaties hebben de archeologen ontdekt dat het uit circa 1500 v.Chr. stamt. Ze vonden er onder meer drie sarcofagen voor kinderen.

Massagraf is een mysterie

Alle andere oude graven in de omgeving zijn geplunderd door grafrovers, dus dit exemplaar is uniek en kan een belangrijke bron van kennis zijn over de oude Egyptenaren.

De gevonden mannen werkten vermoedelijk in de steengroeve en zijn met hun vrouw en kinderen begraven. Het is echter nog steeds een raadsel waarom er zo veel mensen in één graf zijn gelegd, want massagraven zijn zeer zeldzaam in Egypte.

Een oranje parel waarmee Egyptische vrouwen hun haar tooiden.