Steentablet klapt uit de school over huwelijk

Onderzoekers hebben een ruim 4000 jaar oud huwelijkscontract vertaald, dat was opgetekend op een steentablet. Het contract stelt bijzondere eisen aan de vrouw in geval van kinderloosheid.

De tekst op het steentablet gaat onder andere over kinderloosheid en scheiden.

© Turp, AB. et al. Gynecological Endocrinology, 2017

Linguïsten hebben in het tijdschrift Gynecological Endocrinology de vertaling gepubliceerd van een duizenden jaren oude steentablet, waarop een huwelijkscontract bleek te staan.

De steentablet is recent gevonden in het midden van Turkije in een gebied dat reeds lang bekendstaat om zijn archeologische vondsten. Van ongeveer 2100 tot 1800 v.Chr. was hier een rijke handelskolonie gevestigd door het oude Assyrië in het huidige Irak.

Kinderloosheid gaf recht op slavin

Volgens de tablet werd het huwelijkscontract gesloten door een man met de naam Laqipum en een vrouw met de naam Hatala. Vier getuigen hebben het contract getekend.

Uit het contract blijkt dat Laqipum niet meer dan één echtgenote mocht hebben, maar dat Hatala wel een slavin voor hem moest kopen met wie hij een kind kon krijgen als er na twee jaar huwelijk nog geen kinderen waren.

Daarmee is de kleine, roodbruine steen waarschijnlijk de eerste bron ter wereld waarin een regeling wordt getroffen in geval van kinderloosheid.

Bij scheiden contant afrekenen

Het huwelijkscontract vermeldt verder dat beide partijen een scheiding kunnen aanvragen. Wie wilde scheiden, moest echter wel ‘5 mina’ zilver betalen aan de verlaten partij. Dat komt overeen met bijna 3,8 kilo zilver.

Het steentablet wordt binnenkort tentoongesteld in het archeologische museum van Istanbul.