Archdnipro
Opgraving van grafheuvel in volle gang

Oekraïens Stonehenge ontdekt onder in enorme grafheuvel

In het zuiden van Oekraïne is een stenen cirkel van metershoge stenen ontdekt. Archeologen staan te juichen bij het Stonehenge-achtige bouwwerk, dat nog ouder is dan het Britse.

Bij de aanleg van een snelweg bij de Oekraïense stad Dnipro, zo’n 300 kilometer ten noorden van de Krim, werd onlangs een grafheuvel gevonden. De opgraving duurt nu al maanden, want de heuvel is buitengewoon groot: 120 meter breed en 7 meter hoog.

Onder in de grafheuvel zijn de stoffelijke resten gevonden van 24 personen. Maar dat was niet de sensationeelste vondst: er ging een stenen cirkel schuil in de aarde, die een diameter van 18 meter heeft en bestaat uit metershoge stenen.

Skelet in graf

De heuvel boven op de stenen cirkel bevat graven die rond 3500 v.Chr. zijn gemaakt.

© Archdnipro

De archeologen moesten meteen denken aan Stonehenge, maar anders dan bij deze Engelse tegenhanger menen de Oekraïense experts de functie van ‘hun’ stenen cirkel al te kennen: hij werd gebouwd om te voorkomen dat de grond onder in de heuvel zou gaan schuiven. Zo kon er een hoger grafmonument worden gebouwd.

Opgraving van grafheuvel in volle gang

De heuvel nadat bulldozers en archeologen een groot deel van de cirkel hadden blootgelegd.

© Archdnipro

Mogelijk een vroege Stonehenge

Stonehenge dateert van circa 3000-2200 v.Chr., maar de Oekraïense cirkel is waarschijnlijk nog ouder. Potscherven duiden erop dat de grafheuvel zo’n 5500 jaar geleden, in de bronstijd, is aangelegd door nomaden. Later gebruikten ook de Scythen (ca. 700-300 v.Chr.) de heuvel.

Behalve de stenen cirkel is er in de grafheubel weinig spectaculairs gevonden.

‘Vanwege hun nomadische levensstijl namen deze mensen alleen het allernoodzakelijkste mee,’ legt archeoloog Dmitry Teslenko uit.