Nieuwe vondst: Zeldzaam Egyptisch massagraf duidt op burgeroorlog

In een heropende grafkamer nabij Luxor in Egypte hebben archeologen een massagraf met 60 mummies aangetroffen. De zeldzame omstandigheden lijken te wijzen op een burgeroorlog.

Er zijn diverse gemummificeerde lichaamsdelen aangetroffen in het Egyptische massagraf. Op de foto zie je twee voeten.

© Thirteen Media with Impact

60 mummies uit circa 2150 v.Chr. zijn ontdekt in een massagraf bij het Egyptische Luxor.

Massagraven zijn erg zeldzaam in Egypte, en de botten vertonen sporen van een gevecht. Enkele schedels zijn verbrijzeld, en in een aantal borstkassen zitten pijlpunten.

De Egyptische archeologen denken dan ook dat het om soldaten gaat. De vondst duidt erop dat er mogelijk een burgeroorlog woedde in Egypte in die tijd.

De bronnen uit deze periode zijn buitengewoon schaars, maar er wordt wel gewag gemaakt van hongersnood, droogte en opstanden.

Vanaf circa 2800 v.Chr. gingen de Egyptenaren zelf mummies maken.

© Shutterstock

Mummietraditie ontstaat per toeval

Historici gaan ervan uit dat de Egyptische traditie van het mummificeren van overledenen per toeval is ontstaan.

Rond 3500 v.Chr. werden de Egyptenaren begraven in het woestijnzand. Door het warme, droge klimaat droogden de lichamen in tot natuurlijke mummies.

In het verlengde van deze ontdekking werd de conservering van lichamen na de dood een belangrijk deel van de Egyptische cultuur. De Egyptenaren geloofden dat de geest in het hiernamaals geen rust kon vinden als het lichaam niet meer intact was.

Vanaf circa 2800 v.Chr. gingen de Egyptenaren zelf lichamen mummificeren. In eerste instantie was dit voorbehouden aan de elite, maar naarmate de technieken werden verbeterd, werd mummificatie gangbaarder. Vanaf 1500 v.Chr. konden ook gewone Egyptenaren hun lichaam na de dood laten conserveren en werden zelfs dieren gemummificeerd.