Mysterieuze skeletten gevonden op Romeinse begraafplaats

Britse archeologen deden een verbluffende vondst op een 4e-eeuwse begraafplaats. Bij in totaal 17 skeletten, waaronder die van kinderen, was het hoofd tussen de voeten gelegd.

Bij 17 van de 52 skeletten op de begraafplaats ontbrak het hoofd.

© Archaeological Solutions

Archeologen staan versteld na de vondst van een Romeinse begraafplaats in het oosten van Engeland. Bij 17 van de 52 skeletten ontbreekt het hoofd: dat is afgesneden en tussen de voeten gelegd.

De graven stammen uit de 3e eeuw n.Chr., en volgens de archeoloog Andy Peachey is bij 60 procent ervan afgeweken van de gangbare Romeinse begrafenisgebruiken.

Kelten geloofden dat ziel in het hoofd zetelt

‘Dit lijkt een zorgvuldig uitgevoerd begrafenisritueel, waarschijnlijk van een bepaalde bevolkingsgroep,’ aldus Andy Peachey.

De hoofden zijn kort na het overlijden vlak onder de kaak afgesneden. Archeologen denken dat het om een soort sekte gaat die een heidens ritueel uitvoerde.

De Keltische stammen die de Britse Eilanden beheersten voor de komst van de Romeinen, geloofden dat het hoofd de zetel van de ziel was. Het moest van het lichaam gescheiden worden, anders kon de ziel er niet uit.

Skeletten met meerdere hoofden

Vier van de hoofden liggen echter bij skeletten waar ze niet bijhoren, en de archeologen hebben geen idee waarom. Deze geraamtes zijn nu naar een laboratorium overgebracht om hun precieze herkomst te achterhalen.