MOLA
Gaten Engeland

Mysterieuze reuzengaten uit de steentijd verbazen archeologen

Engelse archeologen hebben 25 grote gaten ontdekt die 8000 jaar oud zijn. De gaten vormen een van de grootste vondsten uit de steentijd in Engeland en liggen op geometrische lijnen van wel 500 meter lang.

Archeologen van het Museum of London Archaeology (Mola) hebben aangekondigd dat ze 25 enorme prehistorische kuilen hebben gevonden in het midden-Engelse graafschap Bedfordshire.

De Linmere-gaten zijn met koolstof 14-analyses gedateerd op 7700-8500 jaar oud. Dit betekent dat ze uit de vroege steentijd komen (het mesolithicum), toen onze voorouders leefden als jager-verzamelaars.

‘Er zijn maar heel weinig mesolithische vindplaatsen in Groot-Brittannië die zo groot zijn als deze,’ zeggen de archeologen van Mola tegen The Guardian.

‘Vondsten uit deze periode zijn vaak beperkt tot vuurstenen werktuigen en af en toe botten van dieren,’ voegen ze eraan toe.

Er is veel werk gestoken in het graven van de 25 gaten, die een diameter hebben t0t 5 meter en een diepte van 1,85 meter. De vraag is nu hoe en waarom vroege jager-verzamelaars zoveel moeite deden om deze grote kuilen uit te graven.

Van routinewerk tot enorme vondst

De ontdekking van de gaten was een verrassing. De eerste opgravingen vonden plaats in 2019, in verband met een bouwproject. Het was puur routinewerk, want er waren niet eerder belangrijke vondsten gedaan in het gebied.

Maar naarmate de opgravingen vorderden, kwamen er steeds meer gaten tevoorschijn. In 2021 nam Mola de klus over en werd besloten om een nog groter gebied open te leggen.

Aanvankelijk dachten de archeologen dat de gaten in de middeleeuwen werden gebruikt als voorraadschuur – of om dieren in te vangen, vanwege de dierenbotten die erin zijn gevonden. Maar toen merkten de archeologen dat de gaten gegraven zijn met precieze coördinaten: ze liggen in lange, rechte lijnen die tot wel 500 meter lang zijn.

Gaten steentijd Engeland

In sommige gaten vonden archeologen botten van dieren, waaronder marters, herten, wilde zwijnen en oerossen, die nu uitgestorven zijn.

© MOLA

De koolstof 14-datering toonde echter aan dat de dierenbotten circa 8000 jaar oud zijn – en de gaten waren plotseling nog mysterieuzer. Nu hadden archeologen te maken met een enorm bouwproject dat relatief primitieve jager-verzamelaarsamenlevingen al 3000 jaar voor Stonehenge hadden kunnen uitvoeren.

‘Het was fantastisch voor het hele team om aan zo’n belangrijke opgraving uit de steentijd te werken. Het laat echt zien hoe belangrijk koolstof 14-datering naast veldwerk is – zonder dat zouden we ons het belang van onze ontdekking niet hebben gerealiseerd,’ zegt projectleider Yvonne Wolframm-Murray.

Gaten hadden mogelijk religieuze betekenis

Archeologen denken dat de gaten een spiritueel doel hadden, en daarom zal nu worden onderzocht of ze geplaatst zijn ten opzichte van opvallende sterren of de baan van de zon.

In tegenstelling tot andere mesolithische kuilen in Groot-Brittannië lijken de Linmere-gaten verbonden te zijn geweest met voormalige waterlopen.

De gevonden kuilen bestrijken een enorm gebied en de opgravingen gaan door, omdat er misschien nog wel meer te ontdekken valt. Archeologen hopen uit te vinden of de kuilen allemaal op hetzelfde moment zijn gegraven en informatie te verzamelen over de planten die in de buurt groeiden.

‘Dit zal ons helpen om de omgeving waarin deze mensen leefden te begrijpen en hopelijk de vraag te kunnen beantwoorden: Waar werden deze kuilen voor gebruikt?’ zegt Wolframm-Murray.

Gaten Engeland illustratie

De illustratie laat zien hoe het eruit kan hebben gezien toen de oude Engelse jager-verzamelaarsamenlevingen de kuilen groeven.

© Hugh Gatt