Miniterracottaleger opgegraven in China

Een nieuwe vondst laat zien dat Chinese heersers die het geld of de macht ontbeerden om het indrukwekkende terracottaleger van keizer Qin te imiteren, toch een leger meekregen in hun graf – maar wel iets kleiner.

Het miniatuurleger telde onder meer 49 cavaleristen en 300 soldaten.

In het oosten van China hebben archeologen een circa 2100 jaar oud graf gevonden vol kleine figuurtjes van klei.

De indrukwekkende vondst bestaat uit zo’n 500 figuren: soldaten, paarden en wilde dieren. De beeldjes staan in een miniatuurfort, compleet met wachttorens, graanschuren en zelfs een theater.

Vorsten wilden een eigen grafleger

De vondst doet denken aan het terracottaleger dat in 1974 bij de stad Xi’an werd ontdekt. Dit bestaat uit meer dan 8000 beelden op ware grootte en wordt beschouwd als een van de belangrijkste archeologische vondsten van China.

De soldaten bewaakten het graf van keizer Qin Shi Huang en beschermden hem in het hiernamaals. Keizer Qin stierf in 210 v.Chr., en uit de nieuwe vondst blijkt dat andere Chinese vorsten zich lieten inspireren door zijn indrukwekkende grafmonument.

Net als het leger van Qin zijn de onlangs ontdekte figuren van gebrande klei, maar ze zijn slechts zo’n 30 centimeter hoog. Toch zijn ze buitengewoon gedetailleerd en komen hun wapens, harnassen en helmen overeen met het gebruikelijke materieel tijdens de Han-dynastie. Het graf komt dan ook vermoedelijk uit die tijd.

Mausoleum moest wijken voor spoorlijn

Op basis van de vindplaats denken de archeologen dat het mausoleum zelf, dat vermoedelijk is gebouwd voor een prins, in de buurt moet liggen.

Bejaarde inwoners uit de omgeving weten echter te melden dat er in de jaren 1960 een grafheuvel in het gebied werd verwijderd om plaats te maken voor een spoorlijn. Daarom denken de archeologen dat het mausoleum nu compleet verwoest of in ieder geval ontoegankelijk is.