BLfD/Zenger

Middeleeuwse vrouw kreeg klapstoeltje mee in graf

De onderzoekers staan te kijken, want in de 7e eeuw kreeg bepaald niet iedereen zijn campingstoeltje mee in het graf.

Als archeologen een vrouwengraf uit de 7e eeuw blootleggen, treffen ze meestal voorwerpen als kammen, kruiken en sieraden aan. Maar in een graf in Zuid-Duitsland wachtte een verrassing: naast de stoffelijke resten van een vrouw van 40 of 50 jaar lag een metalen klapstoel.

In de 7e eeuw was Europa al grotendeels christelijk, maar de traditie om overledenen giften mee te geven voor het hiernamaals, leefde nog voort. Stoelen zijn echter zeldzaam in middeleeuwse graven – er zijn er maar 29 gevonden in Europa, waarvan één in Duitsland.

Volgens archeologen van het Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) heeft de stoel een symbolische betekenis.

Dankzij voor die tijd typische glazen kralen konden de archeologen het graf dateren op de 7e eeuw.

© BLfD/Zenger

Klapstoeltjes waren voor mannen

‘Klapstoelen waren sinds de oudheid een machtssymbool voor bisschoppen, priesters, officieren en andere prominenten. Maar verrassend genoeg zijn de meeste klapstoelen gevonden in vrouwengraven, wat erop duidt dat vrouwen ook betrokken waren bij deze machtssymboliek,’ zegt Hubert Fehr van het BLfD.

De archeologen hopen dat nader onderzoek van het skelet van de vrouw meer kennis kan opleveren over haar maatschappelijke rol. Het staat echter buiten kijf dat ze tot de elite behoorde. Onder de offergaven waren ook broches en een halsketting van kleurrijke glazen kralen.