Maya’s offerden gevangenen en sneden ze in stukken

Uit onderzoek van botten uit een massagraf in de Mayastad Uxul blijkt dat de slachtoffers van ver kwamen en op gruwelijke wijze aan hun einde zijn gekomen.

Uit onderzoek van botten uit een massagraf in de Mayastad Uxul blijkt dat de slachtoffers van ver kwamen en op gruwelijke wijze aan hun einde zijn gekomen.

Science Source Import RM / Imageselect

In 2013 deden Duitse archeologen een lugubere vondst in de verlaten Mayastad Uxul in Mexico: in een waterput lagen de beenderen van zeker 20 mensen die zo’n 1400 jaar geleden in stukken gesneden en in het water waren gegooid.

Nu is meer bekend geworden over de slachtoffers. Uit een strontiumanalyse van hun gebit blijkt dat de meesten in het huidige Guatemala opgroeiden, op zeker 150 kilometer van het zuidelijke laagland van de Maya’s.

‘Zeker één volwassene en een baby kwamen echter uit Uxul,’ zegt archeoloog Nicolaus Seefeld van de universiteit van Bonn.

Volgens Seefeld wijst alles erop dat het vooral om krijgsgevangenen ging.

Deze ontdekking is een doorbraak, want tot nu toe is er weinig tastbaar bewijs gevonden van mensenoffers bij de Maya’s, al is het gebruik wel bekend van reliëfs en schilderingen.

Slachtoffers werden in stukken gesneden

De waterput blijkt 14 mannen, één vrouw, een paar tieners en een baby van 18 maanden te hebben bevat.

Acht van de slachtoffers waren hooggeplaatste personen, want hun tanden waren gedecoreerd met jade en tekeningen.

Uit sneden in de botten blijkt dat de slachtoffers werden gedood en onthoofd, waarna ze systematisch in stukken gesneden zijn.

Maya’s wilden hun kracht tonen

Op meerdere botten zijn sporen van vuur aangetroffen. Mogelijk werden huid en spieren boven een vuur verwijderd.

Omdat er geen afdrukken van mensentanden zijn gevonden, is kannibalisme niet aan de orde.

Toen de slachtoffers in stukken waren gesneden, werden de lichaamsdelen zo ver mogelijk van elkaar in de put gegooid.

‘Het is duidelijk dat de Maya’s de fysieke integriteit van de slachtoffers wilden uitwissen,’ zegt Seefeld, die denkt dat de Maya’s hun macht wilden tonen door krijgsgevangenen deze behandeling te geven.