Archaeograph
Skelet rytterkriger Tyskland

Krijger uit donkerste tijd in Europa gevonden

Archeologen hebben een krijger opgegraven uit de vroege middeleeuwen, toen het Romeinse Rijk net was ingestort en er chaos heerste in Europa.

In Nordendorf, nabij de Zuid-Duitse stad Augsburg, is een spectaculair graf gevonden van een krijger uit de tijd rond de val van het Romeinse Rijk.

In het graf troffen archeologen een ruiter aan met naast zich een zwaard, lans, schild en paardentuig. Op basis van de vondsten denken de onderzoekers dat het graf uit de 5e tot 7e eeuw stamt.

‘Onvoorstelbaar spannende vondst’

‘Ook drie onversierde kruisen van bladgoud die in het graf lagen, zijn interessant. Niet alleen vanwege de waarde van het metaal, maar ook omdat ze een teken zijn van de verspreiding van het christendom,’ zegt conservator Mathias Pfeil van het Beierse bureau voor monumentenzorg.

De conservator noemt het graf een ‘onvoorstelbaar spannende vondst’, die enkele vragen kan beantwoorden waar we tot op heden geen antwoord op hadden doordat schriftelijke bronnen uit dit hoofdstuk van de Europese geschiedenis ontbreken.

Ruiterkrijger Duitsland

De ruiterkrijger lag in volle wapenrusting in het graf. Zo had hij een spatha, een lang Romeins zwaard, bij zich. Over zijn buik lag een Germaans zwaard van het type sax, bedoeld voor gevechten van man tegen man.

© Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Een tijd van voortdurende oorlogen

Volgens de archeologen werd het gebied waar het graf zich bevindt, bewoond door de Alemannen (‘Alle mannen’), een verbond van West-Germaanse stammen.

De Alemannen veroverden dit gebied in de 4e eeuw, nadat de Romeinse noordelijke grensmuur, de limes, was gevallen.

In de jaren erop vielen ze het verzwakte Romeinse imperium keer op keer aan, en in 476 kwam het West-Romeinse Rijk ten val. Daardoor belandde Europa in een tumultueuze tijd met voortdurende oorlogen, wat onder andere tot gevolg had dat de Alemannen werden ingelijfd bij het Frankische Rijk.

Dode behoorde tot de elite

Volgens de archeologen wijst alles erop dat de krijger tot de lokale elite behoorde. Hij kreeg namelijk ook een fraai versierde schaal en kan van brons mee in het graf, die zelden ten noorden van de Alpen worden gevonden.

De experts denken dat ze uit Egypte zijn geïmporteerd, wat aantoont dat sommige groepen in Europa ondanks de chaos nog steeds internationale betrekkingen hadden.

De krijger kan de voorwerpen via langeafstandshandel hebben verkregen. Maar het is ook mogelijk dat hij ze tijdens een veldtocht heeft gestolen of dat ze onderdeel waren van zijn soldij.