Hoe lang is het runenschrift gebruikt?

Wanneer gingen Scandinaviërs over op het Latijnse schrift?

In het Zweedse Dalarna waren runen tot in de 20e eeuw in gebruik. Er waren zelfs tekens voor moderne letters met accenten als å.

In de vroege middeleeuwen, toen het christendom naar Scandinavië kwam, werden de runen geleidelijk door Latijnse letters vervangen. Maar tot in de 15e eeuw bleven beide alfabetten naast elkaar bestaan. In de Zweedse streek Dalarna schreven mensen zelfs tot in het begin van de 20e eeuw nog in runen.

De runen van Dalarna ontstonden in de 16e eeuw op basis van middeleeuwse runen. In die tijd was het het enige alfabet voor het Elfdaals, een Zweedse streektaal die door moderne taalkundigen wel als aparte taal wordt beschouwd, net als het Fries. Pas in de loop van de volgende eeuwen kwamen de Latijnse letters naar het afgelegen gebied. De runen werden vooral op gebouwen en houten voorwerpen gekrast.

Deze runen gingen steeds meer op het Latijnse alfabet lijken, tot de oude letters geheel in onbruik raakten.