Graffiti herschrijft geschiedenis van Pompeï

De graffiti die onlangs op de muur van een huis in Pompeï werd aangetroffen, kan ons mogelijk precies vertellen wanneer de Vesuvius uitbarstte en de stad onder de as werd bedolven.

De tekst van de in Pompeï gevonden graffiti luidt: ‘Op 17 oktober heeft hij te veel gegeten.’

© Parco Archeologico di Pompei

Hoewel er onder historici en archeologen een brede consensus bestaat dat Pompeï in 79 n.Chr. werd verwoest, wordt er over de exacte datum al sinds de 19e eeuw fel gedebatteerd.

Vondsten kloppen niet met bronnen

De voornaamste bron over de vulkaanuitbarsting is de Romeinse geschiedschrijver Plinius de Jongere, die zijn ervaringen zo’n 25 jaar na de verwoesting van de stad opschreef. Volgens Plinius vond de uitbarsting plaats op 24 augustus, maar vondsten van gewassen als druiven en granaatappels, die in de herfst werden geoogst, duiden erop dat de stad niet in de zomer onder de as bedolven raakte.

Aangezien van Plinius’ tekst alleen diverse kopieën en vertalingen zijn overgeleverd, zeggen experts al jaren dat de datum ergens in de klassieke oudheid verkeerd moet zijn opgeschreven.

Romeinse arbeider biedt oplossing

De recent gevonden graffiti, die in het Latijn is geschreven, is een van de meest concrete bewijzen dat dit inderdaad het geval is. De tekst luidt namelijk: ‘Op 17 oktober heeft hij te veel gegeten.’

Er staat niet bij over wie dit gaat, maar de tekst werd waarschijnlijk geschreven door een arbeider die bezig was met de verbouwing van het huis. Er wordt geen jaartal genoemd, maar omdat de tekst is geschreven met houtskool, dat snel vervaagt, kan hij niet van lang voor de ramp dateren.

De archeologen denken daarom nu dat 24 oktober de meest waarschijnlijke datum is voor de uitbarsting van de Vesuvius.