Archeologen vinden Chinese skeletten op Romeinse begraafplaats

Op een circa 1800 jaar oude begraafplaats in Londen hebben Britse archeologen een zeer verrassende vondst gedaan: de stoffelijke resten van twee Chinese mannen.

De vondst van twee Chinese skeletten in Londen maakt nieuwe theorieën mogelijk.

Britse archeologen hebben een ontdekking gedaan waaruit blijkt dat de twee grootmachten van de oudheid, Rome en China, nauwer contact hadden dan we dachten.

Op een Romeinse begraafplaats in Londen hebben ze 22 skeletten opgegraven uit de 2e tot 4e eeuw n.Chr. Uit analyses blijkt dat twee van de overledenen uit China kwamen.

Historici wisten al langer dat de Romeinen en de Chinezen handel met elkaar dreven, maar de vondst van Aziatische skeletten is uiterst zeldzaam, omdat de handel meestal via tussenpersonen verliep. Er is slechts één keer eerder een Aziatisch skelet gevonden op een begraafplaats uit de Romeinse tijd.

Slaven of kooplieden

De onderzoekers kunnen nog niet verklaren waarom de twee Chinezen zich in Londen bevonden, dat van 43 tot 410 n.Chr. door de Romeinen werd bezet. Mogelijk waren ze slaven, of kooplieden.

'In de oudheid legden mensen vaak grote afstanden af om handel te drijven. Anderen reisden vanwege hun beroep – bijvoorbeeld als ze in het leger zaten – of hun sociale status, als ze bijvoorbeeld tot slaaf werden gemaakt,' aldus archeoloog Rebecca Redfern, die de beenderen heeft onderzocht.

Mogelijk geboren in Londen

Uit analyses van de 20 andere skeletten blijkt echter dat er ook nog een derde verklaring mogelijk is. Vier van de doden stammen namelijk uit Afrika en vijf uit het Middellandse Zeegebied. Dat duidt erop dat Londen een grotere etnische variëteit vertoonde dan tot nu toe werd aangenomen.

Het is dus ook denkbaar dat de twee Chinezen permanent in Londen woonden. Verdere analyses moeten duidelijk maken of de Chinezen immigranten waren of in Londen werden geboren.