700 jaar oud zwaard duikt op uit de grond

Tijdens rioolwerkzaamheden in het Deense Aalborg is een zeer zeldzaam en goed bewaard gebleven zwaard gevonden. De eigenaar is waarschijnlijk gesneuveld in een gevecht.

Twee rioolwerkers die in de Deense stad Aalborg aan het graven waren, kregen de verrassing van hun leven: plotseling zagen ze een scherpe kling in de schep van de graafmachine. Al snel werd duidelijk dat de kling intact was en dat het ging om een goed bewaard gebleven zwaard.

Archeoloog Kenneth Nielsen van het historisch museum van Noord-Jutland werd erbij gehaald, en volgens hem is de vondst een regelrechte sensatie.

Een zeer zeldzame vondst

Het 112 centimeter lange zwaard stamt uit de 14e eeuw en is zeer zeldzaam, doordat zwaarden in deze periode erg kostbaar waren. Verreweg de meeste worden daarom gevonden in krijgersgraven, waar ze met hun eigenaar zijn begraven. In dit geval was er echter geen sprake van een graf.

‘Misschien duidt de bijzondere vindplaats op gebeurtenissen van een ander soort gewelddadige aard dan een begrafenis,’ verklaart Kenneth Nielsen.

Zwaard vertoont sporen van gevecht

In de 14e eeuw viel Denemarken lange tijd onder het gezag van de graven van Holstein, wat leidde tot burgeroorlogachtige situaties. Mogelijk is de eigenaar van het zwaard in het kader van die machtsstrijd in een gevecht verwikkeld geraakt.

Bij nader onderzoek zijn sporen van een gevecht gevonden, die erop duiden dat er drie à vier slagen met het zwaard zijn gepareerd voordat de eigenaar dit buiten de toenmalige stadswal in de modder verloor.

Het fraaie zwaard wordt gereinigd en geconserveerd en daarna tentoongesteld in het historisch museum van Aalborg.