Shutterstock

20 mysterieuze gaten uit de steentijd gevonden nabij Stonehenge

Wetenschappers hebben in Engeland sporen gevonden van een enorm bouwwerk uit de steentijd dat tot op heden onopgemerkt is gebleven.

Britse archeologen van het Stonehenge Hidden Landscapes Project hebben een opzienbarende ontdekking gedaan.

Op slechts een paar kilometer van Stonehenge (gebouwd rond 2500 v. Chr.) vond een archeoloog in 1810 een ander historisch monument uit de steentijd: Durrington Walls. Nu hebben archeologen 20 enorme gaten ontdekt die dit monument omringen.

Gigantische gaten verbergen geheimen

Wetenschappers hebben een cirkel van grote gaten gevonden rondom een stad uit de steentijd.

Stonehenge Hidden Landscapes Project

Wereldstad in de steentijd

Archeologen denken dat Durrington Walls (ca. 2800-2100 v.Chr.) een tijdlang de grootste nederzetting in Noord-Europa was. In de stad stonden vermoedelijk ruim 1000 gebouwen en woonden zo'n 4000 mensen.

Stonehenge Hidden Landscapes Project

Gaten zijn enorm

Elk van de meer dan 20 gaten (rode stippen) is meer dan 10 meter in doorsnee en zeker 5 meter diep. De wetenschappers denken dat de gaten een ceremoniële of religieuze functie hadden.

Stonehenge Hidden Landscapes Project

Stonehenge ligt in de buurt

Slechts een paar kilometer verderop ligt Stonehenge. Dit wereldberoemde monument is een stuk kleiner dan het enorme bouwwerk dat de wetenschappers rond de stad Durrington Walls (2800-2100 v. Chr.) vonden.

Stonehenge Hidden Landscapes Project

De gaten hebben een diameter van ruim 10 meter en zijn zeker 5 meter diep. Aan de hand van botfragmenten hebben de wetenschappers kunnen vaststellen dat ze werden gegraven in de periode dat Durrington Walls werd gesticht.

In de steentijd was Durrington Walls een van de grootste steden in Noord-Europa, en wetenschappers dachten eerst dat het hier ging om waterputten die de bewoners hadden gegraven voor hun vee.

Toen de onderzoekers erachter kwamen dat de gaten een cirkel met een diameter van 2 kilometer vormden, met Durrington Walls in het midden, begonnen ze na te denken over een nieuwe these.

De archeologen vermoeden nu dat de grote gaten een religieuze of ceremoniële functie hadden.

De archeologen hebben een aantal grondmonsters genomen uit de 4500 jaar oude gaten.

© Stonehenge Hidden Landscapes Project

‘Als er veel religieuze feesten, met en zonder offers, plaatsvonden in Durrington, dan vormde deze cirkel misschien de grens tot waar het vee mocht gaan voor de priesters uit,’ aldus Richard Bates, professor aan de University of St Andrews in Schotland.

Bates en de rest van het onderzoeksteam wijzen er echter op dat ze niet kunnen uitsluiten dat de gaten ook als waterbassins dienden.

Daarnaast hebben de wetenschappers ook nog geen idee hoe de mensen in die tijd wisten waar ze de gaten moesten graven om een cirkel te vormen.