Victor He/Unsplash.com
Machu Picchu

Wie woonden er in Machu Picchu?

Machu Picchu was een van de indrukwekkendste steden van het Incarijk, gebouwd als vakantieparadijs voor de keizer en bovenklasse. Historici wisten echter maar weinig over de permanente inwoners – tot nu.

Archeologische vondsten wijzen erop dat de ruïnestad Machu Picchu een recreatiestad was voor de Inca-elite – vermoedelijk zelfs voor de Incakeizer Pachacuti (1438-1472).

Met zijn majestueuze locatie op een 2000 meter hoge bergrug deed Machu Picchu dienst als toevluchtsoord, waar de keizerlijke familie en elite van de Inca’s konden ontspannen.

Maar terwijl de royals maar af en toe in Machu Picchu verbleven, woonden er ook honderden mensen permanent, voornamelijk priesters, boeren en arbeiders die ervoor moesten zorgen dat de keizer en zijn volgelingen niets tekortkwamen tijdens hun verblijf.

Tot nu toe wisten historici maar weinig over de vaste inwoners van Machu Picchu, maar een nieuwe DNA-analyse werpt nu licht op de inwoners van de stad tijdens de hoogtijdagen, van 1420 tot 1532.

Historici vermoedden al langer dat de inwoners vanuit verschillende hoeken van het Incarijk naar Machu Picchu reisden om de keizer te bedienen, en nu is die theorie bevestigd door een internationaal onderzoeksteam.

De onderzoekers hebben het DNA van 34 mensen onderzocht die meer dan 500 jaar geleden zijn begraven bij Machu Picchu, en vergeleken dit met DNA-monsters uit de wijde omgeving van het rijk.

Machu Picchu

Machu Picchu werd rond het jaar 1400 gesticht en werd gebruikt tot de Spanjaarden in 1532 het land veroverden.

© Victor He/Unsplash.com

Onderdanen kwamen uit de Amazone

Uit die analyse blijkt dat de permanente inwoners van Machu Picchu uit alle delen van het Incarijk kwamen, en soms zelfs uit het verre Amazonegebied.

Bovendien hadden de meesten geen gemeenschappelijk DNA, wat aangeeft dat ze als individu naar Machu Picchu reisden en niet als deel van een groep.

Waarom deze mensen naar Machu Picchu gingen is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk kreeg je een hoge sociale en economische status als je de keizer diende.

Het is goed denkbaar dat alleen de beste mensen naar de luxestad werden gehaald, maar er is meer onderzoek nodig om dat met zekerheid te kunnen zeggen.

Zij maakten van Machu Picchu een keizerlijke stad

De keizer en zijn familie bezochten Machu Picchu maar sporadisch, en in de tussentijd pasten de vaste inwoners op zijn paleis en de dagelijkse gang van zaken in de vakantiestad.

Priester
© National Geographic

Priesters

Priesters speelden een belangrijke rol in Machu Picchu. Ze voerden dagelijks rituelen, offers en vieringen uit ter ere van de Incagoden – vooral de zonnegod Inti, die een speciale plek had in het geloof. De priesters planden ook feesten op basis van astronomische observaties van de zon.

Incavrouwen
© Public Domain

Uitverkoren vrouwen

De aclla waren vrouwen die speciaal waren uitgekozen vanwege hun schoonheid. Ze deden dienst als priesteres in de tempels, weefden fijne stoffen en brouwden het ceremoniële maïsbier chicha. Sommige vrouwen werden uitgehuwelijkt aan mannen die de keizer naar behoren hadden gediend.

Inca mes
© Metropolitan Museum of Art

Ambachtslieden

Ambachtslieden en kunstenaars waren een essentieel onderdeel van de Incasamenleving. Ze maakten indrukwekkende stenen gebouwen, textiel, sieraden en werktuigen. Hoewel deze mannen geen bijzonder hoge sociale status hadden, werd hun ambacht zeer gewaardeerd en gerespecteerd.

Inca boeren
© Public Domain

Boeren

Hoewel ze vaak ontbreken in de geschiedenisboeken, vormden boeren de basis voor het leven in Machu Picchu. Ze verbouwden maïs, aardappels en quinoa op de akkers rondom Machu Picchu en ontwikkelden complexe landbouwtechnieken die alle 500 à 750 inwoners van voedsel voorzagen.