Overlevenden van de Shoah bereikten het beloofde land in gammele boten.

Wanneer trokken de joden naar Palestina?

Hoe lang waren de joden al in het Heilige Land toen ze de staat Israël uitriepen?

Weinig joden in Palestina na de oudheid

Na de oudheid, toen de joden verspreid raakten, waren ze een kleine minderheid in Palestina. Hoewel 'terugkeer naar Zion' een vast begrip werd, gaven maar weinig joden hier gehoor aan.

In de 19e eeuw probeerde een aantal prominente joden de droom nieuw leven in te blazen. Hun oproep was aan dovemansoren gericht, totdat jodenhaat in Europa en met name de jodenvervolging in Rusland angst zaaiden onder de Europese joden.

Joden komen na de Eerste Wereldoorlog massaal naar Palestina

In de jaren 1890 ontstond de zionistische beweging, die de emigratie naar Palestina ging organiseren. Een kleine, maar gestage stroom joden verhuisde, en na de Eerste Wereldoorlog werd dit een vloedgolf. Groot-Brittannië, dat nu het bestuur over Palestina had, beloofde de joden namelijk een eigen thuisland op de plek waar hun voorvaderen ooit hadden geleefd. Duizenden mensen gingen op pad, en toen in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen, telde het gebied inmiddels 600.000 joden.

Sindsdien is de joodse bevolking in Israël gegroeid tot zes miljoen.

Bekijk ook ...