Viriele Vikingen redden Ierland

Ierland verkeerde in een diepe crisis toen de Vikingen zich op het groene eiland vestigden. Volgens nieuw onderzoek wisten de Vikingen het tij te keren.

Zowel Noorse als Deense Vikingen voeren naar Ierland, waar ze volgens nieuw onderzoek een cruciale rol speelden in de ontwikkeling van de samenleving.

© Shutterstock

Toen de Vikingen zich in de 10e eeuw in Ierland gingen vestigen, bliezen de Scandinavische krijgers het eiland nieuw leven in. Een studie van onderzoekers van de Queen’s University Belfast laat zien dat het Ierse bevolkingsaantal op dat moment al 200 jaar afnam, en dat de komst van de Vikingen die neergang afremde.

Onverklaarbare Ierse bevolkingscrisis

‘Rond het jaar 700 slonk de Ierse bevolking op raadselachtige wijze – mogelijk als gevolg van oorlog, hongersnood, pest of politieke onrust,’ zegt Rowan McLaughlin, die meewerkte aan het onderzoek, in een persbericht.

‘De Vikingen vestigden zich in Ierland in de 10e eeuw, tijdens de neergang, en hoewel ze maar met weinigen waren, slaagden ze er beter dan de lokale bevolking in om hun aantal te vergroten,’ legt McLaughlin uit.

Vikingen en Ieren kregen kinderen met elkaar

Historici waren er altijd van overtuigd dat de Ierse bevolking tot aan de hongersnood in de jaren 1840 bleef groeien. Maar toen de onderzoekers talrijke gegevens over alle tot dusver gevonden archeologische voorwerpen en gebouwen uit de jaren 400 tot 1200 vergeleken, kwamen ze tot een verrassende conclusie.

Het bleek dat de menselijke activiteit binnen de Ierse samenleving rond 700 op alle niveaus afnam. Deze neergang zette zich voort tot de Vikingen zich in Ierland vestigden en de onfortuinlijke ontwikkeling keerden.

Volgens McLaughlin kregen de Vikingmigranten mogelijk meer kinderen dan de lokale bevolking, maar er zijn ook sterke aanwijzingen dat ze trouwden met Ieren. Onderzoek wijst uit dat veel Ieren van nu Viking-DNA hebben.