University Museum of Bergen & Shutterstock

Vikinggodentempel gevonden in Noorwegen

Er is weinig bekend over het religieuze leven van de Vikingen, maar de vondst van een mogelijke Vikingtempel kan ons meer inzicht geven in de rituelen van toen.

Een team archeologen van het universiteitsmuseum van Bergen heeft een opzienbarende vondst gedaan in de plaats Ose in Zuid-Noorwegen.

Bij de bouw van een nieuw woningcomplex stuitten de onderzoekers namelijk op de resten van een tempel, die uit de vroege ijzertijd of Vikingtijd stamt.

Het bouwwerk was van hout, alleen de paalgaten zijn nu nog zichtbaar. Daaraan is af te leiden dat de tempel ongeveer 14 meter lang en 7 meter breed was.

Midden in het gebouw werden nog vier paalgaten aangetroffen, die de vorm hadden van een toren. Het gebouw doet qua vorm denken aan vergelijkbare tempels uit de vroege ijzertijd die in de Zweedse provincie Skåne en bij het Deense meer Tissø zijn gevonden.

De traditie van het bouwen van grote heiligdommen in Scandinavië begon in de 6e eeuw n.Chr. Voor die tijd werden de goden buiten vereerd, maar vanaf dat moment vonden de rituelen en offers in tempels plaats.

Houten tempel digitaal gereconstrueerd

De Noorse onderzoekers maakten een 3D-model van hoe de tempel er mogelijk uitzag in de Vikingtijd.

University Museum of Bergen & Shutterstock

Palen droegen het dak

Door de vondst van paalgaten weten de archeologen hoe de plattegrond van de tempel eruitzag. 16 palen droegen het dak van het gebouw: zes aan beide zijden en twee in de voor- en achtergevel.

University Museum of Bergen & Shutterstock

Inspiratie uit het christendom

Midden in de tempel werden vier paalgaten aangetroffen die mogelijk een toren droegen. Die kunnen de Vikingen hebben afgekeken van christelijke kerken in het zuiden.

University Museum of Bergen & Shutterstock

Machtige familie nam het initiatief

De onderzoekers denken dat de tempel werd gebouwd door een rijke familie, om de goden te eren en de hoge sociale status van de familie te benadrukken.

University Museum of Bergen & Shutterstock

Elite bouwde huizen voor de goden

De tempel is zeer waarschijnlijk gebouwd door een rijke familie, aldus de Deense archeoloog Søren Diinhoff van het universiteitsmuseum in Bergen.

‘Naarmate de samenleving in de ijzertijd meer in klassen werd opgedeeld, gingen machtige families bepalen hoe de religieuze cultus werd vormgegeven,’ zegt hij tegen de wetenschappelijke nieuwssite Live Science.

Bij de opgraving zijn rondom het gebouw vuurplaatsen aangetroffen.

Omdat er ook dierenbotten zijn gevonden, denken de archeologen dat de vuurplaatsen mogelijk werden gebruikt om rituele maaltijden te bereiden voor de goden, die waarschijnlijk werden vertegenwoordigd door houten beelden in de tempel.