Shutterstock
Viking met hond

Vikingen namen hun dieren mee naar Engeland

In 865 werd Engeland veroverd door een enorm leger van duizenden Vikingen. Tot nu toe dachten onderzoekers dat ze alles stalen wat ze nodig hadden, maar chemische analyses schetsen een ander beeld.

Na zo’n 70 jaar de Engelse kuststreken te hebben geplunderd, waren de Vikingen in 865 sterk genoeg om de Britse Eilanden echt binnen te vallen.

Het Groot Heidens Leger, zoals de invasiemacht van de Vikingen bekendstaat, veroverde grote delen van Engeland onder leiding van de legendarische Ragnar Lodbrok.

Maar hoe het leger precies was samengesteld, was tot nu toe niet duidelijk.

Nu heeft een team van Britse en Belgische onderzoekers echter een geavanceerde chemische analyse uitgevoerd van menselijke en dierlijke botten die gevonden zijn in Heath Wood in Midden-Engeland, waar de Vikingen hun doden begroeven of cremeerden. De resultaten suggereren dat de Scandinaviërs veel meer van huis meenamen dan eerder werd gedacht.

Vikingegraf bij Repton Engeland

Veel Vikinggraven in Heath Wood werden in de jaren 1980 blootgelegd. De 59 grafheuvels vormen enkele van de belangrijkste archeologische sporen van het Groot Heidens Leger in Engeland.

© Martin Biddle

Dieren werden bij eigenaar begraven

Bij de opgraving van de grafheuvels in Heath Wood vonden archeologen onder andere botten van paarden, honden en varkens. Eerder namen historici aan dat het Vikingleger geen dieren meenam op hun schepen, maar die na aankomst stal van de plaatselijke bevolking.

Strontiumisotoopanalyses van de dierenbotten tonen echter aan dat de dieren niet uit Engeland afkomstig waren. De strontiumisotopen in de botten werden vergeleken met de isotopen in planten uit het gebied. Als er een hoge mate van overeenkomst is, komen de botten en planten waarschijnlijk uit dezelfde streek.

‘De belangrijkste bron uit die periode, de Angelsaksische Kroniek, meldt dat het Vikingleger in Engeland paarden stal, maar onze isotopische studies tonen aan dat dit niet het hele verhaal is – ze brachten ook dieren mee uit hun thuisland,’ zegt Tessi Löffelmann, promovendus aan Durham University.

‘We weten nu hoeveel waarde de Vikingen hechtten aan de paarden en honden die ze meenamen uit Scandinavië. Als de eigenaar stierf, werden de dieren geofferd, zodat ze met hem begraven konden worden,’ aldus Julian Richards, een professor aan de University of York, die ook betrokken was bij de studie.

Aan de hand van de strontiumisotoopanalyse ontdekten de onderzoekers dat alle drie de dieren die ze bestudeerden, waarschijnlijk uit Noorwegen of Midden-Zweden kwamen.

Inwoners werden opgenomen in het Vikingleger

De onderzoekers bekeken ook menselijke beenderen van de crematieplaats en ontdekten dat verschillende mensen niet in Scandinavië waren opgegroeid, maar uit Midden-Engeland kwamen.

Volgens onderzoekers suggereert dit dat de Vikingen hun leger uitbreidden door Engelse soldaten te rekruteren.

De nieuwe studie blaast ook het debat over de omvang van het Groot Heidens Leger nieuw leven in. Terwijl sommige historici stellen dat het maar een paar honderd man waren, denken anderen eerder dat het om vele duizenden strijders ging. Het feit dat de Vikingen zelfs hun dieren meenamen, duidt erop dat het leger van aanzienlijke omvang was.