Vikingen gingen in het buitenland uit rokkenjagen

Door een gebrek aan vrouwen gingen hele hordes jonge Scandinavische mannen al plunderend de wijde wereld in.

Vikingen op pad

Door een groot gebrek aan vrouwen zochten Vikingmannen het tot ver buiten de landsgrenzen.

© Shutterstock

Over een periode van zo'n 300 jaar voeren duizenden Vikingen de wijde wereld in, waar ze plunderden en dood en verderf zaaiden.

Maar waarom verlieten al die strijdlustige jongemannen huis en haard en gingen ze op pad?

Volgens sommige onderzoekers leidde een warmer klimaat tot een bevolkingsexplosie, waardoor er groepen wegtrokken. Anderen houden het erop dat de ontwikkeling van de scheepstechnologie de oorzaak is, want daardoor konden de Vikingen veel verder weg varen.

Vikingen waren rokkenjagers

Mark Collard van de Simon Fraser University zoekt het antwoord echter heel ergens anders.

Volgens hem is het heel simpel: de Vikingen gingen in het buitenland op vrouwenjacht.

In Scandinavië konden rijke, machtige mannen er meerdere vrouwen en bijvrouwen op na houden, waardoor veel jongemannen ongetrouwd bleven.

Aan het thuisfront maakten ze geen schijn van kans in de liefde, maar als ze eropuit trokken, kwamen ze thuis met oorlogswonden, rijkdommen en dames.

Verdwaalde Vikingen uit Scandinavië veroverden vreemde kusten, culturen en niet in de laatste plaats vrouwen.

© Nicholas Roerich, Wikipedia

Rijkelui financierden vrouwenjacht

De theorie wordt bevestigd door archeologische vondsten, waaruit blijkt dat de meeste Vikingen die eropuit trokken, jonge, huwbare mannen waren.

Dat past ook bij een van de oudste theorieën over het begin van de Vikingtijd – en wel de theorie van de geestelijke en geschiedkundige Dudo van St. Quentin, die de geschiedenis van de Noormannen optekende.

Mark Collard stelt dat het gebrek aan vrouwen ertoe leidde dat groepen jongemannen maar al te graag hun leven in de waagschaal stelden voor rijkdommen en relaties.

Bovendien waren oudere rijke mannen bereid deze tochten te financieren in ruil voor een deel van de buit, waarmee ze hun eigen positie verder verstevigden.