Vikingen brachten lepra naar Ierland

Toen de Vikingen zich in Ierland vestigden, introduceerden ze kennis van scheepsbouw, oorlogsvoering en handel en stichtten ze Dublin. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat ze ook een van de meest gevreesde ziekten uit de middeleeuwen naar het afgelegen eiland brachten.

Nieuw onderzoek duidt erop dat de Vikingen niet alleen gingen wonen en plunderen in Ierland, maar er ook een van de meest gevreesde ziekten ooit mee naartoe namen: lepra.

Onderzoekers van Queens University in Belfast hebben vijf Ierse skeletten onderzocht die sporen van de ziekte vertonen. De personen in kwestie stierven in de 10e tot 13e eeuw en dragen twee typen van de bacterie M. leprae.

Vondst geeft kennis over oorsprong van ziekte

De twee typen zijn gelijk aan de typen die bekend zijn van het Scandinavië uit de Vikingtijd. Uit strontiumanalyses van de skeletten maken de onderzoekers op dat twee van de zieken in Scandinavië zijn opgegroeid.

‘De onderzoeken in Ierland – een vrij geïsoleerd eiland aan de rand van West-Europa – kunnen ons belangrijke kennis opleveren over de historische oorsprong van lepra,’ verklaart professor Eileen Murphy van Queens University.

Vikingen besmetten ook Engeland

Lepra wordt overgedragen door contact met open wonden, en leidt tot ernstige misvormingen. Vanuit het Romeinse Rijk kwam de ziekte naar Europa, maar in Ierland duiken er pas sporen van de ziekte op nadat de Vikingen er in 795 waren gearriveerd.

Het is niet voor het eerst dat de Vikingen ervan worden beschuldigd een overzees volk met lepra te hebben besmet. De twee varianten van lepra die bekend zijn van Scandinavië, zijn eerder al gevonden in Engelse skeletten uit dezelfde tijd.