Mauri Kiudsoo
Sværd, vikinger, Estland

Stapel Vikingzwaarden gevonden in Estland

In Estland hebben archeologen de resten van zo’n 100 Vikingzwaarden opgegraven. Dat is het grootste aantal dat ooit in het land gevonden is.

Archeologen hebben een opvallende vondst gedaan in het noorden van Estland.

Fragmenten van circa 100 Vikingzwaarden lagen op twee plaatsen bij de kust, niet ver van elkaar. Volgens Mauri Kiudsoo van de universiteit van Tallinn zijn er nog nooit zo veel Vikingzwaarden gevonden in Estland.

De zwaarden dateren uit eind 10e eeuw en dienden volgens Kiudsoo waarschijnlijk ter nagedachtenis aan dode Vikingen die elders zijn begraven.

Zwaarden, Estland

Onder de gevonden zwaardfragmenten waren onder meer delen van sierlijk gedecoreerde gevesten van metaal.

© Mauri Kiudsoo

Vikingen ‘doodden‘ de zwaarden van overledenen

De twee vondsten werden zo’n 80 meter van elkaar gedaan. Geen van de zwaarden is intact: ze zijn allemaal uit elkaar gevallen.

Volgens Kiudsoo is dat te wijten aan de begrafenisrituelen van de Vikingen. In Estland en in Scandinavië zijn zwaarden in graven gevonden die waren vernield of verbogen.

De theorie is dat de Vikingen het zwaard van een overledene op rituele wijze ‘doodden’ tijdens de begrafenis.

41 Vikingen lagen dood in schepen

Het grootste deel van de in Estland gevonden zwaarden is van het type H, het meest voorkomende in de Vikingtijd. Een aantal zijn versierd met fraaie patronen op het metaal van het gevest. Het lijkt er sterk op dat de zwaarden bedoeld waren ter nagedachtenis aan Vikingen die op weg naar of in Estland waren omgekomen.

De Vikingen hadden meerdere handelsroutes naar Estland. Op het eiland Saaremaa werd een paar jaar geleden een spectaculaire vondst gedaan: twee Vikingschepen met de skeletten van 41 Vikingen die in de strijd gesneuveld waren. Mogelijk hadden ze tegen andere Vikingen gevochten. Uit analyses bleek dat ze rond 750 werden gedood.