Landnámsskáli í Stöð/ Wikimedia Commons & Shutterstock
Vikingschip afbeelding IJsland

Mini-Vikingschip is oudste afbeelding van IJsland

In 874 stichtten Noorse Vikingen de eerste permanente nederzettingen in IJsland. Nu hebben archeologen een steentje gevonden met een Vikingschip erin gekerfd. En dat is 74 jaar ouder.

De afgelopen zomers hebben archeologen gewerkt aan de opgraving van een langhuis uit de Vikingtijd bij Stöðvarfjörður in het oosten van IJsland.

Het langhuis bevindt zich op de opgravingssite Stöð, en analyses duiden erop dat het rond 800 is gebouwd – zo’n 74 jaar vóór de eerste permanente nederzettingen in IJsland. Het huis zelf heeft al een enorme historische waarde, maar binnen blijken er nog meer fantastische dingen te liggen.

In een van de muren vonden archeologen een klein steentje.

Bij nadere inspectie bleek dat een van de bewoners een tekeningetje in de steen had gekerfd, die wel eens de oudste afbeelding kan zijn die ooit in IJsland is gevonden.

Gedateerd met as en koolstof-14

Het was niet moeilijk om aan te tonen dat het langhuis bij Stöðvarfjörður dateert van vóór de oudste permanente nederzettingen in IJsland.

De Vikingen gingen zich vanaf 874 permanent vestigen op IJsland, nadat Ingólfur Arnarson vanuit Noorwegen op het eiland was aangekomen. Maar de twee gevonden langhuizen liggen allebei onder een laag vulkanische as uit 869-873.

Daarnaast blijkt uit C14-datering van het hout van de huizen dat ze rond 800 zijn gebouwd.

‘Mijn theorie is dat het langhuis een seizoensgebonden jachtkamp was van een Noorse hoofdman, die reizen naar IJsland organiseerde om kostbaarheden te verzamelen en deze over zee terug naar Noorwegen te brengen,’ zegt de archeoloog Bjarni F. Einarsson, die de opgraving leidde.

In 2019 wezen DNA-analyses uit dat een nu uitgestorven walrussoort onder andere tijdens de Vikingtijd in IJsland voorkwam. Onderzoekers denken dat de Noorse Vikingen hierheen trokken om op deze walrussen te jagen.

Een van deze Vikingen kerfde mogelijk een afbeelding van een schip in een kleine steen en verborg die in het huis. Dergelijke tekeningen zijn bekend van veel andere plaatsen in Scandinavië, maar dit is zonder twijfel de oudste van IJsland.

Sinds 2015 zijn archeologen bezig met de opgraving van een langhuis. Elders in het gebied zijn sporen gevonden van een scheepsgraf en andere structuren.

© Bjarni Einarsson