1 April: Dokkum gesticht door Arabieren

Onder een parkeerplaats aan de Keppelstraat in Dokkum stuitten archeologen op een Arabische runentekst. Uit de vondst blijkt wellicht dat Arabische schipbreukelingen de stad in de 10e eeuw hebben gesticht.

Uit dit houtje met een Arabische tekst in runen blijkt volgens Groningse archeologen dat Dokkum in de 10e eeuw door Arabieren is gesticht.

1 April!

Gisteren schreven we dat archeologen in Dokkum een runentekst hebben gevonden, waaruit zou blijken dat de stad in de 10e eeuw door Arabieren is gesticht. Niets is natuurlijk onmogelijk, maar de tekst is verzonnen. Het was een aprilgrap.


Arabische runen gevonden in Dokkum

Dokkum is van oorsprong helemaal geen Friese stad, maar is in de 10e eeuw door Arabieren gesticht. Dit is de conclusie van een team archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen, dat opgravingen deed onder een parkeerplaats aan de Keppelstraat. De wetenschappers vonden een stukje hout met gekerfde runen, en de tekst bleek in het Arabisch geschreven te zijn. Er staat: 'Wij strandden hier en noemden het al-Daqqum al-Radeel'.

Arabieren leden schipbreuk

De runentekst is vermoedelijk geschreven door Arabische kooplui die handel dreven met Noord-Duitsland. 'Het is goed denkbaar dat de Arabieren op zoek waren naar een kortere route naar Duitsland en aan de grond liepen in de Waddenzee. Vermoedelijk hebben ze hun schip achtergelaten en zijn ze met hun lading over het wad aan land gelopen, waar ze zich vestigden,' aldus de archeoloog Foppe Grollema, die de opgraving leidde.

Uit het feit dat de tekst in runen is geschreven, blijkt volgens de wetenschappers dat de gestrande Arabieren veel contact hadden met de plaatselijke bevolking – het runenschrift was in de vroege middeleeuwen wijdverbreid in Friesland. Er is nog nooit eerder een in het Arabisch geschreven runentekst gevonden.

Al-Daqqum al-Radeel betekent 'het groene land', en het ligt volgens Grollema voor de hand dat de naam Dokkum hiervan afgeleid is. 'De Arabieren waren handelaren, en ze hadden voorwerpen bij zich die de Friezen niet kenden, zoals tapijten en glaswerk. Die spullen trokken veel bekijks, en zo ontstond er al snel een stad,' zegt de archeoloog.

Meer onderzoek nodig

Om hun theorie te onderbouwen willen de Groningse archeologen de hulp inroepen van DNA-deskundigen, die moeten onderzoeken of er in het genetisch materiaal van de huidige Dokkumers sporen van Arabisch DNA te vinden zijn.

'Als blijkt dat Dokkum echt door de Arabieren gesticht is, zullen we de geschiedenis van Friesland en wellicht die van heel Nederland moeten herschrijven. Wie weet waar ze nog meer geweest zijn,' aldus Grollema.