Steentijdjas met slakkenhuisjes

Hertentanden en slakkenhuizen in sierlijke patronen tooien een mantel uit de steentijd en getuigen van de Europese handelswegen van 7000 jaar geleden.

Een man tussen de 20 en 50 is begraven met een opvallende jas aan, die versierd was met borduurwerk, slakkenhuisjes en dierentanden.

© Black Riverfossils.org, Aurélie Zemour & Creative Commons

Bij het Zuid-Franse Avignon is het skelet gevonden van een man die een jas droeg met geavanceerd borduur-werk.

Het kledingstuk is bovendien versierd met 158 slakkenhuisjes en 16 hoektanden van het edelhert.

Steentijdmode ten top

Hij leefde naar schatting 7000 jaar geleden en droeg wellicht de allerlaatste steentijdmode. De hertentanden en de slakkenhuisjes zijn de enige overblijfselen van de jas.

Er zijn gaatjes in geboord en ze zijn in kronkelige patronen op de jas genaaid. De huisjes zijn van de zeeslak Columbella rustica, die in de Middellandse Zee voorkomt.

De mantel is gepimpt met 16 edelherttanden en 158 slakkenhuizen van de zeeslak Columbella rustica.

© Black Riverfossils.org, Aurélie Zemour & Creative Commons

Handel tussen allerlei territoria

Een chemische analyse laat zien dat de slakkenhuisjes hoogstwaarschijnlijk rood geverfd waren om nog meer op te vallen.

De decoraties op het kledingstuk zijn uniek voor het gebied waar het skelet gevonden is.

Daardoor denken de onderzoekers die de vondst deden dat de aanwezigheid van het skelet met de fraaie jas erop duidt dat de Europeanen in de jonge steentijd al grenzen overstaken om te handelen.