Shutterstock

Soemeriërs bedachten het functionele huis

Het Soemerische rijk was de bakermat van de beschaving en kende de eerste steden. De praktische, functionele woningen waren een gevolg van de vindingrijkheid van de geavanceerde beschaving.

Rond 4500 v.Chr. vestigden zich mensen in het zuidelijke deel van het vruchtbare gebied tussen de Eufraat en de Tigris in wat nu Irak is. Binnen een paar eeuwen legden deze Soemeriërs de grondslag voor onze beschaving.

Dat was mogelijk doordat ze steden bouwden met een groot aantal woningen.

Ze konden zo veel bouwen doordat ze de landbouw efficiënter maakten, bijvoorbeeld met de ploeg – een grote doorbraak.

Dankzij de verhoogde landbouwopbrengst konden er meer monden gevoed worden, en de extra bevolking kon zich bezighouden met andere zaken dan voedsel telen, zoals handel en ambachten. Handwerkslieden betrokken de eerste steden in de geschiedenis.

In de grootste stad, Uruk, woonden op het hoogtepunt rond 3200 v.Chr. zo’n 60.000 mensen. Ook bij de huizenbouw was de vindingrijkheid groot, net als bij de landbouw.

VIDEO: Zo woonden de Soemeriërs

Omdat er weinig hout was, bouwden de Soemeriërs hun praktische huizen van riet en leem. Er was voldoende ruimte voor een groot gezin of een hele familie.

Video

De Soemeriërs maakten bakstenen van klei, want hout en steen waren nauwelijks voorhanden. Ze produceerden de stenen in massa, net als onder meer stoffen en keramiek.

In de steden bloeide het culturele leven.

De Soemeriërs ontwikkelden de eerste schrijftaal ter wereld, het spijkerschrift, en ontdekten belangrijke wiskundige principes.

De cultuur ging ten onder rond 2000 v.Chr., toen de Babyloniërs het gebied veroverden. Ze namen de technieken van hun voorgangers over.