Schedels uit de steentijd laten zien dat bij vetes ook vrouwen het doelwit waren.

Schedels tonen geweld tegen steentijdvrouwen aan

In de jonge steentijd in Scandinavië (3900 tot 1700 v.Chr.) waren geweld en moord tegen zowel mannen als vrouwen aan de orde van de dag. Dat blijkt uit een onderzoek aan 378 schedels uit Zweden en Denemarken.

Steentijdvrouwen gedood door slag op het hoofd

Volgens archeoloog Linda Fibiger van de University of Edinburgh was 14% van de schedels beschadigd door klappen met een steen, knots of bijl. De mannen hadden het meeste niet-dodelijke letsel, terwijl de vrouwen verrassend genoeg even vaak als mannen werden gedood door een klap op het hoofd.

Vrouwen beschermden hun kinderen

Fibiger denkt dat de slachtoffers vielen bij vetes tussen families of stammen. Daarbij waren vrouwen een gemakkelijker doelwit dan mannen: "Ze probeerden waarschijnlijk hun kinderen te beschermen en konden dus zichzelf niet goed verdedigen", zegt Fibiger, die hoopt dat uit verdere studies zal blijken waarom er werd gevochten.

Bekijk ook ...