Wie bepaalt pausennaam?

Wie bepaalt de naam van de paus, en zijn daar regels voor?

Via zijn voornaam laat de nieuwe paus weten waar hij voor staat.

Als een paus sterft, komen de kardinalen bijeen in de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan om een nieuwe te kiezen. Na de stemming worden de nieuwe paus twee dingen gevraagd: of hij de benoeming aanvaardt en welke naam hij aanneemt. Meestal hebben de kandidaten hier al over nagedacht, want de naam heeft een grote symbolische waarde. Zo kan de paus met zijn nieuwe naam een voorganger eren of de lijn van zijn pontificaat (regeringstijd) benadrukken.

De naamsverandering is geen eis, maar wel traditie, die door Mercurius (paus van 533 tot 535) gevestigd werd. Hij was vernoemd naar een Romeinse – en dus heidense – god, en dat was onacceptabel voor een paus. Daarom nam hij de naam Johannes II aan. Tot dusver hebben 21 van de 265 pausen de naam Johannes gekozen.

De huidige paus, Benedictus XVI, bracht via zijn naam hulde aan Benedictus van Nursia (480-547), grondlegger van de benedictijnerorde. De naam verwijst naar zijn voorganger, Benedictus XV, de ‘vredespaus’ in de Eerste Wereldoorlog.