HS2
Romeins graf

Waarom werden Romeinse lijken begraven met hun hoofd bij hun voeten?

In heel Groot-Brittannië hebben archeologen een groot aantal Romeinse graven gevonden van onthoofde mensen – met het hoofd tussen hun benen. Die gewoonte kan het gevolg zijn van plaatselijk bijgeloof.

Britse archeologen waren met de stomheid geslagen toen ze tijdens een routine-opgraving voorafgaand aan de bouw van nieuwe woningen op een Romeinse begraafplaats stuitten, zo’n 80 kilometer ten noorden van Londen.

Op de dodenakker uit ongeveer 300 n.Chr. liggen resten van 17 personen. Bij 11 daarvan is het hoofd afgehakt en sierlijk aan de voeten van de overledene gelegd.

Britse archeologen hebben al eerder graven uit de Romeinse tijd gevonden waarin het hoofd aan de andere kant van het graf lag. Zo werden in februari 2022 in Zuid-Engeland maar liefst 40 mensen opgegraven die op dezelfde manier begraven waren.

Romeins graf

In heel Groot-Brittannië hebben archeologen bij de bouw van nieuwe huizen, wegen en spoorwegen onthoofde lichamen gevonden.

© HS2

Onthoofding bevrijdde de ziel

Hoewel het macabere ritueel blijkbaar heel gewoon was bij de Romeinse Britten, weten de onderzoekers niet precies waarom.

Een voor de hand liggende theorie is dat de overledenen criminelen waren, die na de dood werden gestraft.

Maar in die uitleg kan de Britse archeoloog Andy Peachey zich niet vinden:

‘De halssnede werd pas na de dood en met precisie vlak achter de kaak uitgevoerd. Een executie zou veel lager op de hals en met veel meer kracht hebben plaatsgevonden, en dat zien we hier niet,’ zegt Peachey.

De onthoofdingen kunnen daarom een ​​overblijfsel zijn van de heidense tradities in Engeland van voordat de Romeinen in 43 n.Chr. het gebied binnenvielen. Vermoedelijk moest de onthoofding de ziel bevrijden, die volgens Keltische stammen in het hoofd opgesloten zat.