Vrijwilliger stapte in 2000 jaar oude voetafdruk

In het gebied rond het fort Vindolanda zijn talloze voorwerpen uit de Romeinse tijd gevonden, maar nog nooit dook er een Romeins voetspoor op. Een student archeologie ontdekte een 2000 jaar oude voetafdruk.

Student vindt Romeinse voetafdruk

Een 2000 jaar oude voetafdruk kwam tevoorschijn toen een vrijwilliger, een student archeologie, bij het Romeinse fort Vindolanda ten zuiden van de Muur van Hadrianus aan het graven was.

'Dit is mijn eerste vondst ooit, en ik wist meteen dat het een voetafdruk was. Het is zo leuk om iets te vinden waardoor je in contact staat geeft met iemand die 2000 jaar geleden geleefd heeft,' aldus de student Mel Benard in een persbericht van de Vindolanda Trust.

De voetafdruk staat in een steen van klei en is van een rechtervoet. Volgens de Vindolanda Trust is de eigenaar van de voet in de klei gestapt toen die aan het drogen was, en volgens de archeologen is de afdruk tussen 160 en 180 n.Chr. gemaakt door een tiener.

Romeins fort heeft nu schoenen en voeten

Sinds 1970 zijn er duizenden van dergelijke stenen gevonden bij Vindolanda, en er zijn maar liefst 6000 leren schoenen opgegraven in het gebied rond het fort. Maar tot voor kort waren er slechts voetafdrukken van honden en katten aangetroffen. Elizabeth Greene, hoogleraar aan de University of Field School, noemt de vondst dan ook zeer bijzonder:

'Dit is een buitengewoon interessante ontdekking, die het verhaal van Vindolanda een stukje completer maakt. De duizenden schoenen die hier gevonden zijn bieden een uniek perspectief op de mensen die in Vindolanda geleefd hebben, maar de voetafdruk laat nog veel meer zien dan de archeologie kan vertellen over het leven van vroeger,' zegt ze tegen vindolanda.com.

Een analyse van de 6000 schoenen uit maart 2015 heeft aangetoond dat Romeinse soldaten hun vrouw en kinderen meenamen naar het fort. Eerder dachten historici dat er alleen mannen op het fort mochten wonen, maar 41% van de schoenen heeft aan vrouwen toebehoord, en enkele zijn door kinderen gedragen. Er woonden dus hele gezinnen in het fort.

Legionairs bewaakten de grenzen vanuit Vindolanda

Vindolanda werd in 85 v.Chr. gebouwd, en er verbleven 300 jaar lang Romeinse troepen. Vanuit Vindolanda hielden ze toezicht op de noordgrens van het Romeinse Rijk in Britannia in het huidige Engeland.

Het eerste fort in Vindolanda was van hout, maar in de 2e eeuw gingen de Romeinen forten van steen bouwen. Nadat in 122 de Muur van Hadrianus werd gebouwd, werden veel soldaten uit Vindolanda verder noordwaarts gestuurd, naar de Muur van Antoninus, die in 142 is aangelegd.

Het Romeinse fort Vindolanda.

Een reconstructie van een van de 6000 schoenen die in Vindolanda zijn gevonden.