Rome was corrupt tot op het bot

De Romeinse rechtbanken stonden model voor de meeste huisige rechtssystemen, maar in werkelijkheid waren ze door en door corrupt.

18 september 2014 door Thomas Hebsgaard

Corruptie hielp de rijken

Rijke en machtige Romeinen maakten regelmatig misbruik van het rechtssysteem om hun zin te krijgen. Zo was het volgens de retoricus Libanius normaal dat arme Romeinen werden afgeperst met verzonnen aanklachten als een rijke zijn oog had laten vallen op bijvoorbeeld een stuk land.

'Als de armen zich verzetten, hoeft de rijke maar met zijn vingers te knippen of er staat een soldaat klaar met ketenen. Ze worden opgepakt en vastgezet,' aldus Libanius.

Cicero bond de strijd aan met Romeinse corruptie

Vaak stuurden de rijken rechtszaken hun kant op met omkoping, maar dat was niet altijd nodig. Als een van de partijen tot de bovenklasse behoorde, werd er zelden een vonnis tegen hem uitgesproken, want de juryleden stemden niet graag tegen een van de hunnen.

Dit ondervond de advocaat Cicero aan den lijve toen hij in 70 v.Chr. zijn goede naam op het spel zette om de misdadige ex-gouverneur Gaius Verres veroordeeld te krijgen. Deze was schuldig aan alle aanklachten, maar Cicero moest al zijn talent aanwenden om het corrupte systeem te slim af te zijn en de man veroordeeld te krijgen.

Lees het hele artikel uit Historia 7/2014 over het corrupte Romeinse rechtswezen en de sluwe advocaat Cicero.

Let op: je hebt een gratis account nodig op onze website om het artikel te kunnen downloaden.

Bekijk ook ...