Mochten slaven voor Rome vechten?

Konden alle mannen legionair in het Romeinse leger worden, of waren er toegangseisen? Mochten slaven bijvoorbeeld voor Rome vechten?

Misdadigers, slaven en zwakken konden geen legionair worden.

Militaire dienst was alleen voor vrije mannen

Het grootste deel van de tijd mochten alleen vrije Romeinse mannen in dienst. Alleen in noodgevallen werd van deze regel afgeweken

Het gebeurde echter meer dan eens dat een slaaf zijn vrijheid probeerde te verkrijgen door zich bij het leger aan te sluiten, een zwaar vergrijp.

Zo schreef een gouverneur in 110 aan keizer Trajanus dat hij twee slaven tussen zijn rekruten had ontdekt. Die verdienden de doodstraf, schreef Trajanus terug, maar: ‘Het is belangrijk om erachter te komen of ze zich zelf aanmeldden, werden geselecteerd door officieren of door derden zijn gestuurd. Zijn ze uitgekozen, dan hebben de officieren schuld. Zijn ze door anderen gestuurd, dan moeten die boeten.’

Eisen aan Romeinse legionairs

  • Vrije Romeinse burger

  • Ongehuwd

  • Sterk en fit

  • Ten minste 173 cm lang

  • In bezit van beide testikels

  • Goede ogen

  • Schriftelijke aanbeveling – het liefst van hooggeplaatste burgers of edelen