Shutterstock

Hongerige das vindt Romeinse schat

Archeologen kregen hulp uit onverwachte hoek bij een van de spectaculairste muntvondsten van Spanje.

Een januarisneeuwstorm en een hongerige das schoten archelogen te hulp bij de vondst van Romeinse munten bij Berció in Noord-Spanje.

In januari 2021 kreeg de Spaanse noordkust te maken met lage temperaturen en sneeuw, waardoor de dieren moeite hadden met eten vinden. Tijdens een extra diepe graafsessie stuitte een hongerige das op een verborgen schat. Drie maanden later troffen twee archeologen de vondst aan.

‘In het zand, dat waarschijnlijk door een das vlakbij zijn hol was opgegraven, vonden we een heleboel munten, en in het hol lagen er nog meer’, vertellen de archeologen in hun logboek over de vondst.

Alles bij elkaar had de das 209 Romeinse munten uit de 2e tot 4e eeuw n.Chr. blootgelegd.

De Sueben zitten vermoedelijk achter de muntvondst. De stam leefde oorspronkelijk in Noord-Duitsland, maar een groot deel vertrok in de 4e eeuw en stichtte een rijk langs de Spaanse noordkust.

© HISTORIE

Kostbaarheden uit heel Europa

De muntvondst is een van de grootste vondsten uit Noord-Spanje. De meeste munten komen uit andere delen van het Romeinse Rijk, er zitten bijvoorbeeld munten tussen uit Antiochië en Constantinopel uit het oostelijke Middellandse Zeegebied, maar ook een enkele munt uit Londen.

De onderzoekers vermoeden dat de muntschat in de 4e eeuw n.Chr. werd begraven, toen Noord-Spanje werd binnengevallen door de Germaanse stam van de Sueben, die neerstreek op het Iberisch Schiereiland.

Een lokale inwoner verstopte toen vermoedelijk een vermogen aan munten, maar keerde nooit terug om ze op te graven.