Heuglijke vondst Romeins kamp

Het Romeinse legerkamp dat 2000 jaar geleden gebruikt werd tijdens de invasie van Germania, is boven water.

Een Romeinse helm die in 1890 is ontdekt leidde tot de vondst van het 2000 jaar oude legerkamp bij Olfen. Er zijn al stukken van de verdedigingswallen blootgelegd.

Na een speurtocht van 120 jaar zijn Duitse archeologen erin geslaagd een 2000 jaar oud Romeins legerkamp aan de Lippe te lokaliseren. ‘Een sensationele vondst bij het onderzoek naar de Romeinen in Westfalen’, aldus Wolfgang Kirsch, voorzitter van de regio Westfalen-Lippe.

Het kamp werd ontdekt bij het dorp Olfen en is het laatste Romeinse kamp aan de Lippe dat volgens de onderzoekers nog niet was ontdekt. Het legerkamp is zo groot als zeven voetbalvelden en was voor de Romeinen een van de belangrijkste bases toen ze rond de jaartelling het toenmalige Germania wilden veroveren.

Duizenden legionairs drongen diep in de regio door en hulptroepen bouwden langs strategisch belangrijke rivieren diverse
forten en kampen. Het kamp bij Olfen is mogelijk gebruikt om de oversteekplaatsen over de Lippe te bewaken.

Onderzoekers zijn al sinds 1890, toen er een Romeinse helm werd gevonden, op zoek naar het kamp dat daar zou hebben gelegen. Er zijn Romeinse scherven en munten opgegraven, en resten van houten vestingwallen die de ongeveer 1000 legionairs moesten beschermen.

Het legerkamp ligt in een gebied dat de afgelopen 2000 jaar ongemoeid is gelaten. De kans is dan ook groot dat er veel nieuwe kennis wordt opgedaan over de bouw van legerkampen en de uitrusting van soldaten tijdens de invasie van Germania. Deskundigen verwachten dat de opgravingen enkele tientallen jaren gaan duren.