Hadden de Romeinen een rassenpolitiek?

Hoe gingen de Romeinen om met kleurlingen?

Rassenpolitiek kende Rome niet. Elk volk kon de top bereiken.

De Romeinen beoordeelden mensen niet op grond van huidskleur, maar op basis van beschaving. Een volk werd barbaars genoemd als de cultuur in de ogen van de Romeinen primitief was – ongeacht huidskleur. Zo werden hoogontwikkelde volkeren als de Egyptenaren als bijna gelijkwaardig aan de Romeinen gezien, omdat hun cultuur op hetzelfde niveau lag. Sommige Egyptenaren hadden Ethiopische wortels en waren donker. Toch was het voor mensen van beide volkeren mogelijk werk te krijgen als ambtenaar, leraar, musicus en zelfs generaal.

Iedereen kon dus de top bereiken in het Romeinse Rijk. Ook bij slaven werd geen onderscheid gemaakt. Elk overwonnen volk, van de Grieken tot de Germanen, kon een Romeinse slaaf worden. Zwarte slaven uit Nubië waren gewild, omdat ze fysiek sterk waren en als waardevolle arbeidskrachten werden gezien.