Gebied boven muur schoongeveegd

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de Romeinen bewoners rond de Muur van Hadrianus dwongen te verhuizen.

Hadrian at castle

117 km lange muur. De Muur van Hadrianus was 5 à 6 meter hoog en had 16 grote forten. Nieuw onderzoek toont aan dat er aan de noordzijde een 16 kilometer brede veiligheidszone bestond.

Jaren dachten de Britten dat de lokale gemeenschappen rond de verdedigingsmuur van keizer Hadrianus floreerden ten tijde van de Romeinen. Nu blijkt echter dat de Romeinen ten noorden van de muur een onbewoonde veiligheidszone aanlegden die zich ongeveer 16 kilometer uitstrekte.

Die opvallende conclusie werd getrokken aan de hand van koolstof 14-analyses van overblijfselen van de pre-Romeinse nederzettingen die destijds direct ten noorden van de muur lagen. Volgens
de leider van het onderzoek, archeoloog Nick Hodgson van TWM Archeology, blijkt dat de dorpen werden verlaten op vrijwel hetzelfde moment dat de Romeinen begonnen met de bouw van de enorme muur.

De 177 kilometer lange muur die in Noord-Engeland van Wallsend aan de rivier de Tyne in het oosten tot Solway Firth in het westen loopt, werd van 122-128 n.Chr. gebouwd.De muur diende meerdere doelen. De agressieve Picten in Noord-Schotland hadden de zuidelijker gelegen Romeinse gebieden al meerdere keren aangevallen. Het gebied van de Picten zelf was echter zo bergachtig en ontoegankelijk, dat Hadrianus ervan afzag Noord-Schotland te veroveren, en een muur liet bouwen.

Ook konden de Romeinen via deze muur de handel controleren en tol heffen op alle waren die van noord naar zuid gingen en omgekeerd. Veel onderzoekers dachten daarom dat de plaatsen pal ten noorden van de muur mochten blijven bestaan. De vondst van de bufferstrook laat zien dat de Romeinen veiligheid hoger in het vaandel hadden staan dan handel.