Pompeii Archaeological Park
Pompeï schedel

Ene nieuwe vondst na de andere in archeologische schatkamer van Pompeï

In de Romeinse kustplaats Pompeï, die in 79 n.Chr. werd bedolven onder vulkanische as, wordt de ene vondst na de andere gedaan. Een Egyptische tempel en enkele van de eerste slachtoffers van de ramp zijn de meest recente indrukwekkende ontdekkingen.

Offers van een Egyptische cultus, een bakkerij vol met mensen en slachtoffers van de aardbeving die voorafging aan de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n.Chr. Dat zijn nog maar een paar van de vondsten die de afgelopen maanden werden gedaan in de met as bedekte bodem van Pompeï.

En dat is geen toeval.

Een derde (zo’n 150.000 meter2) van de beroemde oude stad is nog steeds niet opgegraven, en na een paar jaar vertraging door de coronapandemie lopen er nu meerdere opgravingen en onderzoeksprojecten.

De archeologen willen niet alleen zo veel mogelijk van de stad opgraven, maar ook samen met andere deskundigen beschermen wat er al is opgegraven. Bijvoorbeeld tegen binnensijpelend water dat poreus materiaal vernietigt of oude muren laat instorten.

Zoals Gabriel Zuchtriegel, directeur van het archeologisch park van Pompeï, zei bij de start van een groot opgravingsproject in maart:

‘De opgraving in Pompeï is onherhaalbaar: wat opgegraven wordt, blijft voor altijd opgegraven. Daarom moeten we vanaf het begin uitzoeken hoe we dat wat we vinden, kunnen beschermen en restaureren.’

Pompeï skelet

Een van de twee mannen van middelbare leeftijd die in een ingestort gebouw zijn gevonden. De skeletten waren zo goed bewaard gebleven dat een ervan nog een ring om zijn vinger droeg.

© Pompeii Archaeological Park

Veel nieuwe slachtoffers gevonden

Er wordt momenteel veel opgegraven in Regio IX, een gebied waar meer dan 100 jaar geen opgravingen zijn geweest.

Dit was het winkelgebied van de stad, en de archeologen hebben een mooie bakkerij gevonden met een oven en fresco’s op de muur van Romeinse goden. Maar dat was bepaald niet het enige: in het gebouw lagen ook de skeletten van twee vrouwen en een kind.

Ze probeerden waarschijnlijk te schuilen voor de uitbarsting en de dodelijke wolk van vulkanische as en gas, die volgens onderzoek zo’n 550 °C bedroeg. Archeologisch onderzoek duidt er echter op dat ze niet werden gedood door de vulkanische as, maar bedolven werden onder het instortende plafond van de bakkerij.

VIDEO: Bekijk de opgegraven bakkerij hier:

Video

Ook uit andere opgravingen blijkt dat de vulkaanuitbarsting al slachtoffers maakte voordat de vulkanische as de stad trof.

De uitbarsting werd voorafgegaan door aardbevingen, en bij de opgraving van een groot huis in het noordelijke deel van de stad vonden archeologen de skeletten van twee mannen, die allebei werden verpletterd door een omvallende muur.

De mannen waren boven de 55 jaar, en een van hen werd gevonden met zijn arm voor zijn gezicht. Waarschijnlijk had hij tevergeefs geprobeerd zich tegen het vallende puin te beschermen.

De twee mannen zouden tot de eerste slachtoffers van de ramp kunnen behoren. Tot nu toe zijn er ruim 1300 slachtoffers gevonden in de ruïnes van de stad, en naar schatting is 15 à 20 procent van de bevolking omgekomen bij de uitbarsting.

Egyptische cultus rond Isis

Dat Pompeï ons een uniek beeld geeft van een in de tijd bevroren stad, blijkt ook uit een nieuwe studie uit april, die de vondsten uit een tempel gewijd aan de Egyptische godin Isis heeft geanalyseerd.

De archeologen vonden talrijke dierlijke resten, waaronder acht kippen, een gans, een duif en een varken. Het onderzoek concludeerde dat dit offers waren van de tempelpriesters en dat de maaltijd waarschijnlijk bedoeld was om hun godin tevreden te stellen, omdat delen van de tempel bij een eerdere aardbeving waren verwoest.

De Isiscultus verspreidde zich in de 1e eeuw v.Chr. van Egypte naar Italië, maar de rituelen waren geheim en mochten niet worden opgeschreven. Daarom kunnen we er alleen door archeologische opgravingen meer over te weten komen.

De nieuwe ontdekkingen zijn allemaal in de afgelopen maanden gedaan, en het werk van de archeologen is nog lang niet klaar. Zo wordt in juli van dit jaar gestart met een nieuwe opgraving van de grote necropolis van de stad.