V.Creuze ROV Drassm, UNESCO
3 Romeinse scheepswrakken

Drie nieuwe Romeinse scheepswrakken dagen oude theorie uit

Een grote UNESCO-expeditie heeft de wrakken van drie Romeinse schepen ontdekt, die blijkbaar een poging deden de Middellandse Zee over te steken. De vondst zet het beeld van de Romeinse maritieme moed op zijn kop.

De Romeinen waren bang voor de open zee en voeren waar mogelijk altijd langs de kust.

Dit was lang het beeld van het zeevarende Rome, maar nu blijkt uit een UNESCO-studie dat we het wellicht moeten bijstellen.

Langs een populaire scheepvaartroute over de Middellandse Zee ontdekte UNESCO drie nieuwe Romeinse scheepswrakken.

De route, die loopt van Tunesië tot het Italiaanse eiland Sicilië, is de snelste zeeweg van Italië naar Afrika. Bronnen uit die tijd duiden er echter op dat de Romeinen zich zelden op open zee waagden, omdat hun schepen veelal niet bestand waren tegen hoge golven.

De nieuwe ontdekking duidt er echter op dat er in ieder geval enkele Romeinse handelaren waren die leefden volgens het motto ‘tijd is geld’ en probeerden rechtstreeks van Sicilië naar Tunesië (toen Carthago) te varen in plaats van de lange Middellandse Zeekust te volgen.

3 Romeinse scheepswrakken

De twee onderwaterrobots van het expeditieschip Alfred Merlin die de zeebodem verkenden, werden op afstand bestuurd.

© UNESCO

Ontdekking verraste archeologen

De UNESCO-expeditie nam meerdere jaren in beslag en er waren experts uit acht verschillende landen bij betrokken. Met behulp van op afstand bediende onderwaterrobots werd het gebied met een lengte van zo’n 140 kilometer in kaart gebracht.

Het project is een grote stap voorwaarts in de onderwaterarcheologie.

‘Voorheen moesten de meeste onderwaterarcheologen zelf duiken of kijken naar objecten die in visnetten waren beland,’ zegt onderwaterarcheoloog Franca Cibecchini, lid van de expeditie.

Tegen National Geographic zei de archeologe dat ze er niet zeker van was dat ze iets zouden vinden, omdat de zeebodem hier vrijwel onverkend is.

We weten wel dat Romeinse schepen theoretisch in staat waren de tocht over de Middellandse Zee te maken, hoewel dat bepaald niet zonder gevaren was. Dus als sommige schepen het geprobeerd hebben en vergingen, is het waarschijnlijk dat andere schepen er wel in geslaagd zijn de overkant te halen.

Naast de drie Romeinse schepen vond de expeditie ook 21 andere scheepswrakken uit verschillende historische perioden, waaronder een 76 meter lang metalen schip dat waarschijnlijk uit de 19e eeuw stamt.